home

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η αποκωδικοποίηση του Ελληνικού Αλφαβήτου
Κάθε γράμμα αντιπροσωπεύει κάποιο σύμβολο-εργαλείο-γεγονός-πράξη-επιθυμία.
 

Σύμφωνα με τον Πλάτωνα και Αριστοτέλη τα γράμματα χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:    
1) Ήχοι και εικόνες που οφείλονται στο φυσικό ανθρώπινο περιβάλλον (γεωγραφικός και φυσικός χώρος, κλίμα, χλωρής, πανίς).
2) Ήχοι και εικόνες που προεκλήθησαν από τις δραστηριότητες (έργα) του ανθρώπου (εργαλεία-όπλα- εκμετάλλευσι φυσικών πηγών κ.α. ).
3) Ήχοι και εικόνες που οφείλονται στις υποστασιακές εκδηλώσεις του ανθρώπου (δίψα, πείνα, πόνος, οργή, φόβος, έκπληξη, θαυμασμός, κλήσι, άπωσι, έρως, θάνατος,νίκη, κ. α.). 
    

Α - Β - Γ - Δ - Ε - Ζ - Η - Θ - Ι - Κ - Λ - Μ - Ν - Ξ - Ο - Π - Ρ - Σ - Τ - Υ - Φ - Χ - Ψ - Ω

 «»

=Α «ΑΝΘΡΩΠΟΣ» «ΑΝ - ΘΡΩ - ΠΟΣ» η σημασία της λέξεως:
ΑΝ=όρθιος, ΘΡΩ=θορώ βλέπω και κατανοώ, ΠΟΣ=περπατώ όρθιος στα δύο πόδια
.


Το ηχητικό ερέθισμα
του «Α» Αααα!!!! είναι η έκφραση του θαυμασμού στον άνθρωπο, ΑΑΑ το κλάμα του νεογέννητου, το Ααχχ! στον πόνο και την λύπη, χαχαχα!!! στο γέλιο και χαρά, όλα αυτά μόνον στον άνθρωπο συμβαίνουν τα ζώα δεν έχουν την νόηση.

Το φωνήεν
 «Α» είναι το πρώτο γράμμα στο αλφάβητο στην αρχή  και δημιουργούνται λέξεις που αρχίζουν από Άνθρωπος, και από Αρχή. Ο Άνθρωπος είναι το μόνο θηλαστικό που φωνάζει ΑΑΑ!!! μόλις γεννηθεί,     

Η ανθρώπινη ύπαρξη να υπάρχει πρώτη σε όλα τα επιτεύγματα γι' αυτό καθιστά το
«Α» πρώτο στο αλφάβητο.  
Δεν έχει καμία σχέση με το Φοινικικό σύμβουλο της κεφαλής βοδιού, (διότι όταν οι Φοίνικες έκλεψαν τα Ελληνικά γράμματα δεν γνώριζαν τι συμβόλιζαν)   

Ο μύθος περί της λέξεως ΑΛΦΑ, ότι είναι Φοινικικής προελεύσεως είναι λάθος.  
Η λέξη
ΑΛΦΑ είναι Ελληνική όπως θα την αναλύσουμε στη συνέχεια,   [Α= αρχή δηλαδή στην αρχή του αλφαβήτου], [Λ= λόγος δημιουργία λόγου με ανθρώπινη νόηση], [Φ= φώτιση στη μάθηση και γνώση], [Α= για τον άνθρωπο].       

[Στην Φοινικική μετάφραση το  ΑΛΦΑΑ=βόδι , Λ=κίνητρο, Φ=πίθηκος, A=βόδι ]    (Phoenician signs)

Αν αλλάξουμε το Άλφα στη Φοινικική σημασία του γράμματος, τότε ολόκληρη η Ελληνική γλώσσα θα γίνει ακατανόητη, το ίδιο θα συμβεί και με τα υπόλοιπα γράμματα.
        


Όλες οι αρχαίες Ελληνικές λέξεις έχουν δημιουργηθεί με κάθε γράμμα που συμβολίζει κάποια εικόνα, ηχητικό ερέθισμα, η ανθρώπινη συμπεριφορά, π.χ.
(ΑΕΚ, ΠΑΟ, EOK, USA).
Θα αναλύσουμε τη λέξη, ΩΡΑ - Ω = συμπάν, - Ρ= ροΐ, τρέχω, - Α= αρχή (δηλαδή από την αρχή του σύμπαντος τρέχει ο χρόνος).
             

Οι Έλληνες χρησιμοποιούσαν το αλφάβητο ως αριθμούς  A=1, ως αριθμός και το Ω=χώρος εντός μεγαλύτερου χώρου- συμπάν, επομένως το «Α» είναι και η ΑΡΧΗ. 

Τα γράμματα και οι σημασίες των

Κωδικές σημασίες:
ΑΝΘΡΩΠΟΣ, ΑΡΧΗ, ΑΡΙΘΜΟΣ 

Νοηματικές προεκτάσεις:
θαυμασμός, έκπληξη, οργή, χαρά, άθροιση, αφαίρεση


Όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιούν περίπου 5.000 αρχαίες Ελληνικές λέξεις ως ρίζες δημιουργώντας άλλες λέξεις, οι Άγγλοι χρησιμοποιούν 8.000 λέξεις

μερικές λέξεις στα Αγγλικά 

 
Άνθροπος (Anthropos=human)=anthropology, many words begin with anthrop...
Αγνοέω (agnoeo)=ignorant, ignorance--Άγνωστος (agnostos)=unknown
Αγγός (agos)=angialgia, angiogram, angiostenosis, angioscope, angioma
Αγροιώτης (agriotis)=agriculture, agrobiology, agronomy
Αδάμας (adamas)=diamond--Αήρ (air)=air, aerodrome, aerial, aerostat, etc, etc
Αίμα (aema=blood)=hemorrage, hematosis, homeopathy
Άκρη (acri)=acrobat, acrophobia, acronym, acroparalysis
Άλλος (allos)=allergy, alloeosis, allogeneous, allomorph
Ανάλυσις (analysis)=analyst, analyze--Άλς (als=salt)=salary=paid in salt, sale
Άμ (am=an)=anabiosis, anabasis, anacrusis, anacephaleosis, anaglyph, anastole
Αμφί (amphi)=amphibian, amphiboles, amphimixis, etc, etc
Αμφιλύκη (amphilyki)=look, looker, luminary, luminosity, lygophilia
Άν (an=ana=am)=anesthesia, anandria, anarithmia, analphabet, anarchy
Ανακλίνω (anaclino)=inclination, incline -- Ανακράζω (anacrazo)=cry
Άνεμος (anemos=wind)=anemometer, anemogram--Αρχή (archi)=architect, etc
Αναλύω (analyo)=analysis, analyze--Αναμάσσω (anamasso)=mass, massive, etc
Άνθος (anthos)=anthology--Ανιάζω (aniazo)=nuisance, annoying, annoyance
Αντί (anti)=antichrist, antiballistic, anticenter, antiphrasis, antidote, etc, etc, etc
Άνοστος (anostos)=nostalgia, nostalgic-- Ανώνυμος (anonymos)=anonym
Από (apo)=apocalypse, apokleisis, apocrustic, apocrypha, apology, apoplexy, etc
Απολιχμάω (apolichmao)=lick -- Αριθμός (arithmos)=arithmetic
Άριστος (aristos)=aristocrat, aristocracy -- Άρκτος (arctos)=arctic
Αρμονίη (armonii)=harmony, harmonica--Άρμα (arma)=armour, army, arms
Αστήρ (astir)=star, astrology, astronomy, astrophysics, astrodynamics
Άσπερμος (aspermos)=aspermia, sperm, sporogenic, sporocarp, spore
Αυτόματος (aftomatos)=automatic, autonomy, autarchy, autopsy, autotelic, etc
Αυτός (aftos)=he, this man -- Αυτή (afti)=she, her -- Αυτό (afto)= it, this thing
 

From the book: ΛΕΞΙΚΟΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ - DICTIONARY OF
INTERNATIONAL HOMERIC WORDS - 
ΚΟΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ Εκδόσεις Γεωργιάδη Σόλωνος 114 Αθήναι

home