Περισσότερα για το Τ

home

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η αποκωδικοποίηση του Ελληνικού Αλφαβήτου
Κάθε γράμμα αντιπροσωπεύει κάποιο σύμβολο-εργαλείο-γεγονός-πράξη-επιθυμία.
 

Σύμφωνα με τον Πλάτωνα και Αριστοτέλη τα γράμματα χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:

    
1) Ήχοι και εικόνες που οφείλονται στο φυσικό ανθρώπινο περιβάλλον (γεωγραφικός και φυσικός χώρος, κλίμα, χλωρής, πανίς).
2) Ήχοι και εικόνες που προεκλήθησαν από τις δραστηριότητες (έργα) του ανθρώπου (εργαλεία-όπλα- εκμετάλλευση φυσικών πηγών κ.α. ).
3) Ήχοι και εικόνες που οφείλονται στις υποστασιακές εκδηλώσεις του ανθρώπου (δίψα, πείνα, πόνος, οργή, φόβος, έκπληξη, θαυμασμός, κλήσι, άπωσι, έρως, θάνατος,νίκη, κ. α.).
 

Α - Β - Γ - Δ - Ε - Ζ - Η - Θ - Ι - Κ - Λ - Μ - Ν - Ξ - Ο - Π - Ρ - Σ - Τ - Υ - Φ - Χ - Ψ - Ω

«»

Τ: Το εργαλείο Σφυρί!!! ΤΕΧΝΗ, τύκον, τέκτον, αρχιτέκτον, τίκτω.  
Τυρός
(=η τέχνη του τυριού)
[Ομήρου  - Ιλιάδα «επί δ` αίγειον κνή τύρον» (=έξυσε πάνω κατσικίσιο τυρί)].

Οι παλαιολιθικοί Έλληνες έπλεκαν ΤΑΛΛΑΡΟΥΣ (=πανέρια) και άλλα σκευή, από καλάμια, ειδικά το πανέρι (ΤΑΛΛΑΡΟΣ), το χρησιμοποιούσαν για ανταλλαγή προϊόντων, σήμερα ο τάλλαρος έγινε δολλάριο «DOLLAR».

ΤΟΙΧΟΣ
(=περιορισμένος τοίχος σπιτιού)ΕΙΧΟΣ (=μεγάλος τείχος της πόλης-σινικό τείχος) κοίταξε τι διαφορά της λέξης ΤΟΙΧΟΣ και ΤΕΙΧΟΣ, αναλύομε τη λέξι ( Τ= το εργαλείο για να σπάσουνε τη πέτρα), (O = το σπίτι που θα χτίσουμε), (I =τα θεμέλια και ο στύλος-κολόνα στήριξης), X =χθών= η γη το χώμα), (O = ο τόπος ο δήμος η πόλη),

(Το πρώτο Ο αντιπροσωπεύει το σπίτι), (και το Ε αντιπροσωπεύει  απεριόριστο μήκος εργασίας τείχους ), [ΤΟΙΧΟΣ =μικρός τοίχος- ΤΕΙΧΟΣ =μακρύς τείχος].
το Ε προσδιορίζει την εργασία απεριόριστης εμβέλειας
    "
από το λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας" 
 το Ο προσδιορίζει την εργασία περιορισμένης εμβέλειας
 

Τα γράμματα και οι σημασίες των

Κωδικές σημασίες:
ΤΕΧΝΗ, ΤΙΚΤΩ

Νοηματικές προεκτάσεις:
ΤΟΙΧΟΣ, ΤΕΙΧΟΣ, τάλλαρος, τέχνη

 

Όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιούν περίπου 5.000 αρχαίες Ελληνικές λέξεις ως ρίζες δημιουργώντας άλλες λέξεις, οι Άγγλοι χρησιμοποιούν 8.000 λέξεις
μερικές λέξεις στα Αγγλικά
 

Τάλαντον (talanton)=talent, talented -- Τάπης (tapis)=tapestry
Τάλας (talas)=toil, toilsome, tolerance, tolerate, tolerable
Ταύρος (tavros)=taurus, tauromachy -- Τάφος (taphos)=epitaph
Ταχύς (tachys)=tachycardia, tachiarithmhia, tachyrrythmia
Τείνω (teino)=tend, tendency, tendon, tension, tent, intensity, tetanus
Τέκτων (tecton)=architect, tectonic -- Τέλλω (tello)=tell
Τέρας (teras)=teratoid, teratogenesis, teratoma, teratogeny
Τέρμα (terma)=terminal, termination, terminate, terminus
Τέσσαρα (tessara)=tetrabasic, tetrahedral, tetractys, tetragon
Τέχνη (techni)=techno, technician, technic, technical, technology, etc, etc
Τήλε (tile)=telegram, telepathy, telephone, telescope, teletherapy
Τίθημι (tithimi)=theme, thematic, apothecary--Τρόπαιον (tropeon)=trophy
Τομή (tomi)=tomography, tomogram, anatomy
Τόξον (toxon)=toxic, toxemic, toxin, toxoid--Τρίαινα (triaena)=trident
Τράγος (tragos)=tragedian, tragedy, tragically, tragopodia
Τρέμω (tremo)=tremble, tremor, tremendous, terrorist, terrorism
Τρέπω (trepo)=tropic, tropical, trope, tropics
Τρέφω (trepho)=trophic, atrophic, trophotherapy, threptic, thrombosis
Τρίζω (trizo)=stridence, stridulate--Τρίβω (trivo)=trivia, triviality
Τρίπλαξ (triplax)=trinal, trine, trinity, triplet, tripod, trisyllable
Τρώω (troo)=trauma -- Τύμβος (tymvos)=tomb, tombstone
Τύραννος (tyranos)=tyrant, tyranny, tyrannical  
Τυφλός (tyflos=blind)=typhlosis, typhloid

From the book: ΛΕΞΙΚΟΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ - DICTIONARY OF
INTERNATIONAL HOMERIC WORDS - 
ΚΟΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ Εκδόσεις Γεωργιάδη Σόλωνος 114 Αθήναι

 

home