Περισότερα για το Χ

home

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η αποκωδικοποίηση του Ελληνικού Αλφαβήτου
Κάθε γράμμα αντιπροσωπεύει κάποιο σύμβολο-εργαλείο-γεγονός-πράξη-επιθυμία.
 

Σύμφωνα με τον Πλάτωνα και Αριστοτέλη τα γράμματα χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:

1) Ήχοι και εικόνες που οφείλονται στο φυσικό ανθρώπινο περιβάλλον (γεωγραφικός και φυσικός χώρος, κλίμα, χλωρής, πανίς).
2) Ήχοι και εικόνες που προεκλήθησαν από τις δραστηριότητες (έργα) του ανθρώπου (εργαλεία-όπλα- εκμετάλλευση φυσικών πηγών κ.α. ).
3) Ήχοι και εικόνες που οφείλονται στις υποστασιακές εκδηλώσεις του ανθρώπου (δίψα, πείνα, πόνος, οργή, φόβος, έκπληξη, θαυμασμός, κλήσι, άπωσι, έρως, θάνατος,νίκη, κ. α.).
 

Α - Β - Γ - Δ - Ε - Ζ - Η - Θ - Ι - Κ - Λ - Μ - Ν - Ξ - Ο - Π - Ρ - Σ - Τ - Υ - Φ - Χ - Ψ - Ω

 «»  

Χ: Χαρά, χα χα χα (χα-ρα= το χα που ρέει), το χάσμα του στόματος, το «Χ» συμβολίζει το κενό το χάους το κενό-χώρο, κρατάει τοιχώματα σε γαλαρίες, πηγάδια και σε άλλα ανοίγματα.

ΧΕΙΡ
το κοίλωμα η χούφτα όταν κρυώνουμε κάνουμε χού χού για να ζεσταθούμε βγαίνει από το στόμα «ά-χ-νη» (ομί-χ-λη)

 

Λέξεις ΧΑΟΣ, ΧΑΣΜΑ, ΧΘΩΝ, ΧΡΟΝΟΣ, ΧΕΙΜΩΝ, ΧΙΩΝ, ΧΕΙΜΑ, ΧΕΙΡ=(το κοίλωμα η χούφτα) ,
Σε πολλούς διαλέκτους το Χ αλλάζει σε Κ.

«έργον δ` ουδέν όνειδος, αεργίη δε τ` όνειδος» (Ησίοδος)
(=με όποια εργασία και αν ασχολείσε δεν είναι ντροπή, ντροπή είναι όταν δεν ασχολείσε)
.

Τα γράμματα και οι σημασίες των

Κωδικές σημασίες:
ΧΑΟΣ, ΧΑΣΜΑ, ΧΕΙΡ

Νοηματικές προεκτάσεις:
ΧΑ, ΧΕΙΡ, ΧΘΩΝ =(υποχθόνια), χαράδρα, χοάνη, κτλ.


Όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιούν περίπου 5.000 αρχαίες Ελληνικές λέξεις ως ρίζες δημιουργώντας άλλες λέξεις, οι Άγγλοι χρησιμοποιούν 8.000 λέξεις

μερικές λέξεις στα Αγγλικά
 

Χάζομαι (chazomae)=chaos, chasm, chaotic-Χαρίεις (chariis)=charming, charm
Χαμαί (chamae)=humiliate, humility, chamomile--Χίμαιρα (chimaera)=chimera
Χειμέριος (cheimaerios)=hibernal--Χθών (chthon)=chthonic, chthonian
Χείρ (cheir)=chiropractic, chiroplasty, chiropodist
Χλωρός (chloros)=chloral, chlorophyll, chloric, chlorine, hydrochloric
Χόλος (cholos)=choleric, cholesterine, chololith, cholesterol
Χρόνος (chronos)=chronic, chronicle, chronography, chronometry
Χρώς (chros)=chrom, chronoscope, chromatics, chromocite, chromogen

From the book: ΛΕΞΙΚΟΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ - DICTIONARY OF
INTERNATIONAL HOMERIC WORDS - 
ΚΟΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ Εκδόσεις Γεωργιάδη Σόλωνος 114 Αθήναι

home