Περισσότερα για το Γ

home

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

 

Η αποκωδικοποίηση του Ελληνικού Αλφαβήτου
Κάθε γράμμα αντιπροσωπεύει κάποιο σύμβολο-εργαλείο-γεγονός-πράξη-επιθυμία.

Σύμφωνα με τον Πλάτωνα και Αριστοτέλη τα γράμματα χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:    
1) Ήχοι και εικόνες που οφείλονται στο φυσικό ανθρώπινο περιβάλλον (γεωγραφικός και φυσικός χώρος, κλίμα, χλωρής, πανίς).
2) Ήχοι και εικόνες που προεκλήθησαν από τις δραστηριότητες (έργα) του ανθρώπου (εργαλεία-όπλα- εκμετάλλευσι φυσικών πηγών κ.α. ).
3) Ήχοι και εικόνες που οφείλονται στις υποστασιακές εκδηλώσεις του ανθρώπου (δίψα, πείνα, πόνος, οργή, φόβος, έκπληξη, θαυμασμός, κλήσι, άπωσι, έρως, θάνατος,νίκη, κ. α.). 
    

 

Α - Β - Γ - Δ - Ε - Ζ - Η - Θ - Ι - Κ - Λ - Μ - Ν - Ξ - Ο - Π - Ρ - Σ - Τ - Υ - Φ - Χ - Ψ - Ω

 

«»

 

Γ: Το «Γ» ως εργαλείο για το ξύσιμο δερμάτων αφήνει τον ήχο του γα-γα-γα αλλά και η γραφή σε βράχο και στη Γή, ο ήχος αυτός δημιουργεί τη λέξη ΓΑ=ΓΗ, και στη συνέχεια δημιουργούντε πολλές άλλες λέξεις.      
Γράφω (γράφω ως συνήθως στο βράχο, στη Γη, αλλά και τα ζώα σκάβουν οι χοίροι οργώνουν τη Γά = Γή - Γαίαν. 
Όταν ο
παλαιολιθικός Έλλοψ=Έλλην άρχισε να επεξεργάζεται την πέτρα, ανακάλυψε το εργαλείο ΓΩΝΙΑ.

ΓΕΩΡΓΟΣ
Η λέξη
«ΓΥΝΑ» Γυναίκα προέρχεται από την πράξη ώστε να δημιουργηθεί εγκυμοσύνη.

Ανάλυση της λέξης:
Γ-Υ-Ν-Α  = Γ=διείσδυση , Υ=υγρό σπέρμα, Ν=νέα ζωή, A=ανθρώπου.

λέξεις όπως: γάμος, μονόγαμος, πολύγαμος, κτλ, έχει άμεση σχέση με την ερωτική επαφή, τη διείσδυση, όπως ο γεωργός το αλέτρι.
 

Τα γράμματα και οι σημασίες των

Κωδικές σημασείες του Γ:
Χαράσσει, Γράφει, Γεννά, Διανοίγει.

Νοηματικές προεκτάσεις του Γ:
Γη, λαξεύω, ξέω, διανοίγω, γεωργώ
γονιός, γάμος, γραμματική, γλύφω.
 

Όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιούν περίπου 5.000 αρχαίες Ελληνικές λέξεις ως ρίζες δημιουργώντας άλλες λέξεις, οι Άγγλοι χρησιμοποιούν 8.000 λέξεις
μερικές λέξεις στα Αγγλικά 

 

 

Γαία (gaea=earth)=geography, geology, geometry, geothermic, plus many more

Γάλα (gala=milk)=lactic--Γάμος (gamos)=monogamous, polygamy 

Γάστρη (gastri)=gastric, gastroenteric, gastrectomy, plus many more    

Γενεή (genei)=generic, generator, genetics, genital, generous, genious, etc, etc. 

Γέρων (geron)=geriatrics, gerontology-- Γίγας (gigas)=giant, gigawatt, gigabyte

Γιγνώσκω (gignosco)=know, knowledge, know-how, plus many more

Γλουτός (gloutos)=glob, global, globular--Γλυκύς (glykis)=glucose, glucaemia

Γλυφίς (glifis)=glyph, glyptic, glyptography

Γλώσσα (glossa=tongue )=glossary, language, glossology

Γνήσιος (gnissios)=genuine--Γόνυ (goni)=knee, kneel

Γυμνός (gymnos)=gym, gymnastics, gymnophobia

Γυνή (gyni=woman)=gynecology, gynecophobia--Γύρος(gyros)=gyratory=round

 

From the book: ΛΕΞΙΚΟΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ - DICTIONARY OF
INTERNATIONAL HOMERIC WORDS - 
ΚΟΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ Εκδόσεις Γεωργιάδη Σόλωνος 114 Αθήναι

home