home

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η αποκωδικοποίηση του Ελληνικού Αλφαβήτου
Κάθε γράμμα αντιπροσωπεύει κάποιο σύμβολο-εργαλείο-γεγονός-πράξη-επιθυμία.

Σύμφωνα με τον Πλάτωνα και Αριστοτέλη τα γράμματα χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:    
1) Ήχοι και εικόνες που οφείλονται στο φυσικό ανθρώπινο περιβάλλον (γεωγραφικός και φυσικός χώρος, κλίμα, χλωρής, πανίς).
2) Ήχοι και εικόνες που προεκλήθησαν από τις δραστηριότητες (έργα) του ανθρώπου (εργαλεία-όπλα- εκμετάλλευσι φυσικών πηγών κ.α. ).
3) Ήχοι και εικόνες που οφείλονται στις υποστασιακές εκδηλώσεις του ανθρώπου (δίψα, πείνα, πόνος, οργή, φόβος, έκπληξη, θαυμασμός, κλήσι, άπωσι, έρως, θάνατος,νίκη, κ. α.).
 

Α - Β - Γ - Δ - Ε - Ζ - Η - Θ - Ι - Κ - Λ - Μ - Ν - Ξ - Ο - Π - Ρ - Σ - Τ - Υ - Φ - Χ - Ψ - Ω

«»

από τον δίσκο της ΦεστούCarving findings on ceramic in Crete Το φωνήεν  «E» αντιπροσωπεύει  ΕΡΓΑΣΙΑ που εκτελώ (Εγώ) ατομική μου επιθυμία-πράξη (επομένως το  «E» αντιπροσωπεύει και πάλι τον εργαζόμενο άνθρωπο).

Αναλύουμε τη λέξη ΕΓΩ:
 Ε=άνθρωπος,  Γ=καλλιεργώ τη γή,  Ω=και είμαι κυρίαρχος της γής.    

Ο παλαιολιθικός Έλλοψ=Έλλην καλώντας τα ζώα του Ελλ,Ελλ,Ελλ...  Έλα, Έλα,  τους ονόμασαν Έλλοπες   Έλλοψ, Σελλός (τΣέλιγκας), Ελ-λας, Λας=φωτεινός «Λ» Έλληνες.  Ελαύνης=ωθής, Ελελίζω=φοβίζω
(Ελάφι=φοβισμένο ζώο), ελλοχηστής=ενέδρα,
κτλ.
 

η επεξεργασία του μαλλιού και του δέρματος υπήρξε μια από της κυριότερες εργασίες του παλαιολιθικού Ανθρώπου


Οι Έλληνες ποτέ δεν αυτοαποκαλούνται  ΓΡΑΙΚΟΙ αλλά «Έλληνες»  μπορούμε να αναλύσομε τη συντετμημένη λέξη «ΓΡΑΙΚΟΣ»(=GREEK).

Οι παλαιολιθικοί Έλληνες είχαν πολλά ονόματα:
Πελασγοί, (κοντά στη θάλασσα), Έλλοπες και Σελλοί (βοσκοί), και μετέπειτα Έλληνες.

Τοπικά υπήρξαν και άλλα ονόματα:  
Λέλεγες, Λοκροί, Γρεκοί.

Το Γραικός - Greek (=Grajus) μας το φόρτωσαν οι Ρωμαίοι ως κατακτητές για να μας πλήξουν ταπεινωτικά, η δεν γνώριζαν τη σημασία της λέξεως. Σύμφωνα με πυγές πληροφόρησης (στην Πάρο βρέθηκε μια πλάκα από ανασκαφές που έγραφε) [αφ `ού 'Αμφικτύων ο Δευκαλίωνος εβασίλευσεν εν Θερμοπύλαις... βασιλεύοντος Αθηνών Αμφικτύονος... και 'Ελληνες ών ομάσθησαν τό πρότερον ΓΡΑΙΚΟΙ καλούμενοι].
Επίσης:
[και γάρ ούτος (ο κατακλυσμός επί Δευκαλίωνος) περί τόν Ελληνικόν εγένετο μάλιστα τόπον αύτη δ` εστίν η περί την Δωδώνην και τον Αχελώον ούτος γάρ πολλαχού το ρέυμα μεταβέβληκεν. Ωίκουν γάρ οι Σελλοί εντάυθα και οι καλούμενοι τότε μέν Γραικοί νύν δ` 'Ελληνες] (Αριστοτέλης («Μετεωρολογικά» Α 14).
      

Τα γράμματα και οι σημασίες των

Κωδικές σημασίες:
«Ε!» καλώ, κατευθύνω, ωθώ,  

Νοηματικές προεκτάσεις:
οποιαδήποτε ανθρώπινη δραστηριότητα
(οργώνω, πηδώ, χορεύω, δημιουργώ, εργάζομαι. κ.α.     
Όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιούν περίπου 5.000 αρχαίες Ελληνικές λέξεις ως ρίζες δημιουργώντας άλλες λέξεις, οι Άγγλοι χρησιμοποιούν 8.000 λέξεις
μερικές λέξεις στα Αγγλικά  
 
Έβδομος (hevdomos)=heptachord, heptahedron  
Εγκέφαλος (enguefalos)=encephalitis, encephalogram, encephalotomy, etc
Εγκλίνω (enclino)=inclination, incline--Εγώ (ego)=egoist, egocentric, etc 
Έδρη (edri)=cathedra, cathedral--Έθνος (ethnos)=ethnic, ethnarch, etc
Έθος (ethos)=ethic, ethology, ethological-Είδωλον (idolon)=idol, idolater
Είκελος (ikelos)=equal, equator, equalize--Έκαστος (ekastos)=each
Έκ (ek=ex)=excavate, exodus, exchange, exoteric, exorcism, etc, etc  
Ελαίη (elei)=olive-Έλαιον (eleon)=oil--Έλιξ (elix)=helix, helicopter
Έμβρυον (emvrion)=embryo, embryology, embryography, embryo scope
Έλκος (elcos)=ulcer, ulceration--Εμός (emos)=mine--Εννέα (enea)=nine
Επί (epi)=episode, epiphany, epitaph, epilepsy, epidermis, epiglottis, etc, etc
Επιδήμιος (epidimios)=epidemic, epidemy, epidemiology 
Επιμίξ (epimix)=mix, mixed--Έπος (epos)=epic, epoch
Επώνυμος (eponymos)=eponym--Έραμαι (eramae)=Eros, eroticism, etc 
Ερεείνω (ereϊno)=interrogate--Ερπετον (erpeton)=serpent  
Εσθής (esthis)=vest, investigate--Έτυμος (etymos)=etymology, etymologist
Έτερος (eteros)=heterogametic, heteroerotic, heterogeneous, many more 
Έυ (ef)=euesthesia, euge, eugenics, eukinesia, eucarist, eulogia, euphoria  
Ευαγγέλιον (evangelion)=evangel, evangelical
Ευγενής (evgenis)=eugenics--Ευρώπη (Evropi)=Europa, Europe 
Εφέστιος (efestios)=festival, festive
 
From the book: ΛΕΞΙΚΟΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ - DICTIONARY OF
INTERNATIONAL HOMERIC WORDS - 
ΚΟΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ Εκδόσεις Γεωργιάδη Σόλωνος 114 Αθήναι

home