Περισσότερα για το Κ

 

home

ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η αποκωδικοποίηση του Ελληνικού Αλφαβήτου
Κάθε γράμμα αντιπροσωπεύει κάποιο σύμβολο-εργαλείο-γεγονός-πράξη-επιθυμία.
 

Σύμφωνα με τον Πλάτωνα και Αριστοτέλη τα γράμματα χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:    
1) Ήχοι και εικόνες που οφείλονται στο φυσικό ανθρώπινο περιβάλλον (γεωγραφικός και φυσικός χώρος, κλίμα, χλωρής, πανίς).
2) Ήχοι και εικόνες που προεκλήθησαν από τις δραστηριότητες (έργα) του ανθρώπου (εργαλεία-όπλα- εκμετάλλευσι φυσικών πηγών κ.α. ).
3) Ήχοι και εικόνες που οφείλονται στις υποστασιακές εκδηλώσεις του ανθρώπου (δίψα, πείνα, πόνος, οργή, φόβος, έκπληξη, θαυμασμός, κλήσι, άπωσι, έρως, θάνατος,νίκη, κ. α.).
 

Α - Β - Γ - Δ - Ε - Ζ - Η - Θ - Ι - Κ - Λ - Μ - Ν - Ξ - Ο - Π - Ρ - Σ - Τ - Υ - Φ - Χ - Ψ - Ω

 «»

Το «Κ» διαχωρίζει συνήθως ξύλο, πέτρα, και οτιδήποτε έχει σχέση με κοπή.  Ηχητικά ΚΑΓΚ, ΚΑΓΚ, το πελέκι δίνει μορφή σε πέτρα και ξύλο. Λέξεις (Κράτος (πολλά κομμάτια γης ενωμένα), κάρα(=κεφαλή σε πόλεμο κομμένη). Η λέξη ΚΥΚΛΟΣ, ΚΙΡΚΟΣ, ΚΡΙΚΟΣ παίρνει το όνομα από το γεράκι (κιρκινέζι) που πετάει κυκλικά για να εντοπίσει τη λεία του φωνάζοντας κιρκ, κιρκ, κιρκ.     
Οι Κύκλωπες πήραν το όνομα τους από τα τείχη (κυκλώπεια τείχη) που έχτιζαν κυκλικά προστατεύοντας τα υπάρχοντα τους.Οι  Κένταυροι  (μισοί άνθρωποι μισοί άλογο)(=Κένταυρος) κεντά τον ταύρο) ήτανε οι πανάρχαιοι Έλληνες cowboys. Το γράμμα C χρησιμοποιούταν μέχρι την εποχή του Βυζαντίου. 
 

Τα γράμματα και οι σημασίες των

Κωδικές σημασίες:
ΚΟΠΤΩ, ΔΙΑΧΩΡΙΖΩ, ΚΡΑΤΟΣ

Νοηματικές προεκτάσεις:
ΚΑΘΑΡΣΗΣ, καλός, κακός, κάλα(=ξύλα)

Q

Qούρος=Κούρος (=αγόρι με μακριά μαλλιά) - Qόρη=Κόρη  (=κορίτσι)

Κουρήτες (=νοσοκόμοι συνήθως νέοι.     


Qόμη- κόμη

=Q

Η κορδέλα που κρατά τα μαλλιά σε σχήμα  Q

Linear B

 Qόραξ, Qοσμία, ΓλάυQος, ΈQτορ, ΠάτροQλος,  Qόμη=Κόμη, Κουρέας, Κομμωτης  κτλ. 

(Τα λατινικά γράμματα είναι επίσης Ελληνικά που έχουν δημιουργηθεί στην Εύβοια κοντά στην Κύμη)
 Το Q και το C έγιναν K,

 

Όλες οι Ευρωπαϊκές χώρες χρησιμοποιούν περίπου 5.000 αρχαίες Ελληνικές λέξεις ως ρίζες δημιουργώντας άλλες λέξεις, οι Άγγλοι χρησιμοποιούν 8.000 λέξεις
μερικές λέξεις στα Αγγλικά
 
Καίω (kaeo)=caustic, cautious, caution--Καλάμη (calami)=calamus 
Κακός (cacos)=cacogenesis, cacoepy, cacodoxy, cacology, cacopathy  
Κλήρος (kliros)=Cleric,clergy,clerk--Κάλλος (calos)=calligram, calligraphy 
Κάλυξ (calyx)=calyx--Καρδίη (cardii)=cardiac, cardiogram, plus many more   
Καρκαίρω (carkaeo)=crack, cracked--Καρκίνος (carkinos)=cancer 
Καρπός (carpos)=crop--Κατά (cata...)=catabolic, catabiosis, cataclysm, etc
Κέντρον (kentron)=center, centralize, centrifugal--Κιθάρα (kithara)=guitar
Κεραμεύς (ceramefs)=ceramics--Κίνυμαι (kinimae)=cinema, cinematography
Κίρκος (kircos)=cirque, circle, circulation, circumstance, etc, etc
Κλέπτω (klepto)=clepsydra, cleptobiosis, kleptomania, kleptomaniac 
Κλίμαξ (klimax)=climax--Κλίνω (klino)=decline, declination, clinique
Κνήμη (knimi)=cnemial, knee--Κολλητός (colitos)=collage, colloid, colleague 
Κόλπος (colpos)=gulf--Κόπτω (copto)=cut,cutting--Κορωνίς (coronis)=crown
Κόσμος (cosmos)=cosmology, cosmonaught, cosmogonies, cosmogenesis, etc  
Κρανίον (cranion)=cranial, craniognosis, cranioscopy, cranium
Κρέας (creas)=creatic, ceophagy, carnage, carnival, carnivorous
Κύκλος (kyclos)=cycle, cyclical, cyclone--Κύκλωπες (kyclopes)=Cyclops
Κροταλίζω (crotalizo)=rattle--Κρυόεις (cryois)=cryogen, cryogenics, cryonics 
Κρύπτω (crypto)=cryptograph, cryptanalysis, cryptology 
Κρύσταλλος (crystallos)=crystal, crystallize--Κρόμυον (cromion)=onion
Κτύπος (ktypos)=typos, typical, typist, typography--Κύπελλον (kypelon)=cup  
Κυβερνήτης (kiveritis)=government, governor, etc--Κρατήρ (cratir)=crater
Κυλίνδω (kylindo)=cylinder, cylindrical--Κυνέω (kineo)=kiss, kissing
Κύστις (kystis)=cystitis, cystoid, cystoma, cystectomy
Κύων (kyon)=cynical, cynoid, cynodont, etc
Κώμα (coma)=comatose, coma-Κώμος (comos)=comedy, comedian,comedist
From the book: ΛΕΞΙΚΟΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ - DICTIONARY OF
INTERNATIONAL HOMERIC WORDS - 
ΚΟΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ Εκδόσεις Γεωργιάδη Σόλωνος 114 Αθήναι

Περισσότερα για το Κ

home