(ο Mozilla αν δεν έχει ήχο εγκαταστήστε  Quick Time Player <<<<click

 
 
Open- άνοιξε
Open- άνοιξε - Preferences
 Open- άνοιξε - Quick times Preferences