ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ
Close

ΚΑΤΑΡΓΙΣΤΕ ΤΟ ΓΡΑΙΚΟΣ


ΚΑΤΑΡΓΙΣΤΕ ΚΑΙ ΤΟ Η όπος HELLAS  Και να επαναφέρουμε τη ΔΑΣΕΙΑ


ELLAS - ELLENISTIC PERIOD -  ELLIN - ELLENIC LANGUAGE - ELLENIC FETA - ELLENES - ELLENIC CIVILIZATION

Ellas, Ellenistic, Ellin, Ellines, Ellenic, Ellenic Macedonia

Στης ημέρες μας τα Αγγλικά έχουν γίνει διεθνείς γλώσσα ώστε να μας αποκαλούν Greeks και Greece αλά και συχνά HELLAS.

ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΛΑΘΟΣ;:
Το λάθος που κάνουμε  είναι ότι πολλοί δεν γνωρίζουμε ότι το Λατινικό Αγγλικό Αλφάβητο προφέρει το Ee ως το Ελληνικό Ηη ήτα, το Aa ως Ο όμικρον, και άλλες φορές ως  Εε έψιλον, επομένως είναι υποχρεωμένοι να χρησιμοποιούν το Hh ως δασειά (Hellas όταν το H δεν ακούγετε αλά μετατρέπει το Ee που είναι στα Αγγλικά Ηη ήτα σε Ελληνικό Εε έψιλον) επομένως εμείς δεν πρέπει να αποκαλούμαστε Χελλινες και ΧΕΛΛΑΣ αλά ELLINES και ELLAS δηλαδή να φωνάζουμε ELLIN και ELLAS που είναι σοστό το πρόβλημα δεν είναι δικό μας αλά των βαρβάρων.

 Το Hh προφέρετε από τους πνεύμονες ως ένα ελαφρύ βήξιμο δηλαδή παχύ = (δασεί σχεδόν άφωνο)

1) H, h (το όγδοο γράμμα του αγγλικού αλφαβήτου: από το ελληνικό ήτα

2) τον ήχο H ή h, φωνητικά μια τραχιά αναπνοή. (αναρρόφηση): στα αγγλικά, ένα γλωσσικό τρεμόπαιγμα στο οποίο η γλωττίδα βαθμιαία στενεύει προς τη θέση που εκφράζει το ακόλουθο φωνήεν, ενώ η γλώσσα και τα χείλη παίρνουν τη θέση για την άρθρωσή της. με άλλα λόγια αρχικά από τα Αγγλικά, ως honor, honest, η αρχική h είναι σιωπηλή.

λέξεις που ξεκινούν με φωνήεν και το δεύτερο γράμμα είναι σύμφωνο δασύνονται

Οι Δασυνόμενες λέξεις

Τὸ Α

Ἅδης, ἅγιος, ἁβρός,
αἷμα, ἅμαξα, ἁδρός,
ἅμα, ἁμαρτάνω, ἅπαξ,
ἅλυσις, ἁρπάζω, ἅρπαξ,
ἁψίς, ἁπλώνω, ἁπαλός,
ἅλας, Ἁλικαρνασσός,
αἵρεση, ἅλωση καὶ ἁρμονία,
Αἷμος, ἁγνός, ἁψιμαχία,
ἅρμα, ἁλιεύω, ἁλωνίζω,
ἁπλοῦς, ἁρμόζω καὶ ἁγνίζω.

Τὸ Ε

Ἕνα, ἕξι, ἑκατό,
ἕδρα, ἕλκος, ἑρπετό,
Ἕκτωρ, Ἕλλη καὶ Ἑλλάς,
Ἑλικών καὶ ἑβδομάς
ἕλος, εἵλωτας, Ἑλένη,
ἕνωσι καὶ εἱμαρμένη,
ἑορτή, ἑστία, Ἑρμῆς,
ἑαυτός, εὑρίσκω, ἑξῆς,
ἑπτά, ἑσπέρα, ἑρμηνεία,
ὁ ἑταῖρος κι ἡ ἑταιρεία
Ἕβρος, εὕρημα, ῾Εβραῖος,
ἑπομένως καὶ τὸ ἕως.

Τὸ Η

Ἥλιος, ἡμέρα, ἧλος,
ἧττα, ἧπαρ, Ἥρα, ἥρως,
ἥμερος, ἡδονή, ἡνία,
ἥσυχος καὶ ἡλικία,
Ἥβη καὶ Ἡσίοδος,
ἡγοῦμαι καὶ ἡγούμενος,
ἥμισυς, Ἡρόδοτος, ἡδύς,
Ἥφαιστος, ἡφαίστειον,
Ἡρώδης κι Ἡρακλῆς.

Τὸ Ι

Ἵππος, ἵνα, ἱερός,
Ἱερουσαλήμ, ἱδρώς
ἵπταμαι καὶ ἱλαρός,
ἵσταμαι καὶ ἱκανός
ἱερεύς καὶ ἱκεσία,
ὁ ἱέραξ κι ἡ ἱστορία,
ἱμάντας, ἵλεως, ἱστίο,
ἱμάτιον, ἱστός, ἱδρύω.

Τὸ Ο

Ὅμοιος, ὁμοῦ, ὁδός,
ὅρκος, ὅπλον, ὁρμαθός,
ὅρμος, ὅριον, ὁρμή,
ὅμως, ὅσιος, ὁπλή,
ὅμιλος, ὁμίχλη, ὁμαλός,
ὅρασις, ὁμὰς καὶ ὁδηγός,
Ὅμηρος, ὁρίζω, ὅρος (ὁ),
ὅσος, ὅστις, ὅτε, ὅλος.

Το Υ

Όλες οι λέξεις που αρχίζουν από ύψιλον δασύνονται

καὶ τὸ Ω

Ὥρα, ὥριμος, ὡραῖος,
ὡς καὶ ὧδε,
ὡσαύτως, ὥστε.

Στρατής Χατζηβλάστης