επιστροφήΥ, υ  ύψιλον

λέξεις από -----  μέχρι

σελίδες
   
Υ,υ,ὕψιλον--ὑπ-έκ 1327 - 1336
ὑπ-εκδέχομαι--ὑπερ-πυρριάω 1336 - 1346
ὑπερ-πωτάομαι--ὑπό-κουφος 1346 - 1355
ὑπο-κρᾱτηρίδιον--ὕπ-οχος 1355 - 1365
ὑπό-χρεως--ὕω 1365 - 1370
   
   

Φ, φ  φει

λέξεις από -----  μέχρι σελίδες
Φ,φ,φεῖ--φθειροτρᾰγέω 1371 - 1381
φθείρω--φῑμός 1381 - 1391
φῑμόω--φρονιμᾰτίζομαι 1391 - 1400
φρόνησις--φωτισμός 1400 - 1408
   
   
Χ, χ  χει

λέξεις από -----  μέχρι

σελίδες
Χ,χ,χεῖ--χειμο-φῠγέω 1409 - 1418
χειμών--χόρδευμα 1418 - 1428
χορδεύω--χρῡσ-ήλᾰτος 1428 - 1436
χρῡσ-ήνιος--χὤτι 1436 - 1440
   
   

Ψ,ψ  ψι

λέξεις από -----  μέχρι

σελίδες
Ψ,ψ,ψεῖ--ψώχω 1441 - 1448
   

  Ω, ω  ωμέγα

  λέξεις από -----  μέχρι σελίδες
Ω,ω,ὦμέγα--ὦψαι 1449 - 1458
 

     


 

Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ-Χ-Ψ-Ω

 

επιστροφή