επιστροφή

Ρ, ρ,  ρω

λέξεις από -----  μέχρι

σελίδες

Ρ,ρ,ῥῶ--ῥοικός 1139 - 1148
ῥομβητός--ῥώψ 1148 - 1151
   

Σ, σ,  σίγμα

λέξεις από -----  μέχρι

σελίδες
Σ,σ,σῖγμα--σημαία 1152 - 1161
σημαίνω--σκευή 1161 - 1171
σκευο-θήκη--σοφό-νοος 1171 - 1181
σοφός--στέλεχος 1181 - 1190
στελίδιον--Στρατωνίδης 1190 -  1200
στρεβλός--συγ-κεντέω 1200 - 1209
συγ-κεράννῡμι--συμμᾰχία 1209 - 1218
συμμᾰχικός--συν-άγνῡμι 1218 - 1228
συν-ᾰγορεύω--συν-είργνῡμι 1228 - 1237
συν-είργω--συν-θηράω 1237 - 1246
συνθηρευτής--σῡρισμός 1246 - 1256
σῡριστής--σχέδην 1256 - 1263
σχεδία--σώω 1263 - 1269
 

Τ, τ  ταυ

λέξεις από -----  μέχρι

σελίδες
Τ,τ,ταῦ--τεθάφᾰται 1270 - 1279
τέθηπα--τετευχῆσθαι 1279 - 1288
τέτηκα--τῑμῆντα 1288 - 1298
τῑμήορος--τοὐξειργασμένον 1298 - 1307
τοὐξημβλωμένον--Τρίτων 1307 - 1316
Τρῑτωνιὰς-λίμνη--τωὐτό 1316 - 1326
   
 

Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Φ-Χ-Ψ-Ω

 

επιστροφή