home

 

 
 

Pegasus - Πήγασος and Medusa - Μέδουσα

Ancient Greeks had full awareness of the existence of land beyond the Atlantic Ocean

In Theogony Ancient Greek historian (Hesiod (8th - 7th century B.C.)
 
Theogony is a mythological code of facts, the pre-philosophic and pre-scientific progress of the Paleolithic Greeks

 

 

Hesiod Theogony (Ancient Greek: Lines 270-280)

Φόρκυι δ ' αύ Κητώ Γραίας τέκε καλλιπάρήους εκ γενετής πολιάς. τάς δή Γραίας καλέουσιν αθάνατοί τε θεοί χαμαί ερχόμενοί τ ' άνθρωποι, Πεμφρηδώ τ ' εύπεπλον Ενυώ τε κροκόπεπλον, Γοργούς θ' , αί ναίουσι πέρην κλυτού Ωκεανοίο εσχατιή πρός νυκτός, ίν ' Εσπερίδες λιγύφωνοι, Σθεννώ τ ' Ευρυάλη τε Μέδουσα τε λυγρά παθούσα` η μέν έην θνητή, αι δ ' αθάνατοι και αγήρω, αι δύο` τή δέ μιή παρελέξατο Κυανοχαίτης εν μαλακώ λειμώνι και άνθεσιν ειαρινοίσι. της ότε δή Περσεύς κεφαλήν απεδειροτόμησεν,  έκθορε Χρυσάωρ τε μέγας και Πήγασος ίππος.

 

Hesiod Theogony (modern Greek: Lines 270-280)

[Και στο Φόρκυνα η Κητώ γέννησε τις Γραίες τις ομορφομάγουλες απ’ τη γέννησή τους γκρίζες· αυτές τις λένε Γραίες κι οι αθάνατοι θεοί κι οι άνθρωποι που έρχονται χάμω την ομορφόπεπλη Πεμφριδώ και την κροκόπεπλη Ενυώ και τις Γοργούς που κατοικούν περ’ απ’ τον ξακουστό Ωκεανό στην άκρη κοντά στην Νύχτα, όπου είναι οι καθαρόφωνες Εσπερίδες, η Σθεννώ κι η Ευρυάλη κι η Μέδουσα που βαριά έπαθε. Αυτή ήταν θνητή, οι άλλες αθάνατες κι αγέραστες, οι δύο· κοντά στη μια κοιμήθηκε ο Γαλοζομάλλης (Ποσειδώνας) σε μαλακό λιβάδι κι ανοιξιάτικα λουλούδια.
Απ’ αυτήν όταν ο Περσέας της απόκοψε το κεφάλι ξεπήδησε ο μεγάλος Χρυσάορας και το άλογο Πήγασος].

We read Hesiod: translation lines 270 - 280:
At the farthest end beyond the renowned Atlantic Ocean near the night dwell the clear-voiced Εσπερίδες (=Hesperides) their names Σθεννώ (=Sthainno), Ευρυάλη (=Euryali), and Μέδουσα (=Medusa) «Medusa» unfortunate, she died because she was mortal, the other two immortal and well kept-young, there God Poseidon has slept on mild and spring flowery fields (=tropical islands of the Caribbean, sthainno=narrow, euryali=long shores).


[Εσπερίδες (=Hesperides) in Greek today the word «Εσπέρα» (=evening) Καλή Εσπέρα = good evening (where the Sun sets).
The citrus fruit in Greek are named Εσπεριδοειδή (hesperidoidi=description of all the citrus fruit) this is related to one of the Twelve Labors of Hercules to bring the golden apples (=oranges) to Greece from the Garden of Hesperides].

(Here is made clear that ancient Greeks had full awareness of the existence of land beyond the Atlantic Ocean)
 

continue:  (Ancient Greek: Lines 280-281)
τής ότε δή Περσεύς κεφαλήν απεδειροτόμησεν, έκθορε Χρυσάωρ τε μέγας καί Πήγασος ίππος.

continue:  (Modern Greek: Lines 280-281)
[Απ’ αυτήν όταν ο Περσέας της απόκοψε το κεφάλι ξεπήδησε ο μεγάλος Χρυσάορας και το άλογο Πήγασος]

We read Hesiod: translation lines 280 - 281:
After Perseus cut off the head of Medusa sprung out the great Chrysaorus and the winged Horse Pegasus.

(Pegasus (=Πήγασος)  the word Πηγή, (=source of cloud, source of inspiration, source of supply, source of revenue, source of light, source of water, etcetera).  

The 3 Hesperides are 3 different parts of land (islands) one blown up on a violent volcanic eruption then sank, on continuation unblocking the warm current from the Gulf of Mexico to the Atlantic Ocean.

(Pegasus (=white winged Horse symbolizes the fog and the rising clouds when the warm stream current reaches the cold north Atlantic and north-western Europe).

 


Medusa holding Pegasus, notice the hem-line of the dress with the Greek symbol (Μαίανδρος-meander=Greeks living elsewhere)  (Inca-Aztec? sculpture)
 


(Inca-Aztec art)

 

continue: (Ancient Greek Lines 284-285-286)
χώ μέν αποπτάμενος, προλιπών χθόνα μητέρα μήλων, ίκετ ' ες αθανάτους· Ζηνός δ ' εν δώμασι ναίει βροντήν τε στεροπήν τε φέρων Διί μητιόεντι·

modern Greek Lines: 284-285-286
[Κι αυτός πετώντας τη γή, τη μητέρα τών κοπαδιών, έφτασε στους αθάνατους· και κατοικεί στα δώματα του Δία και τη βροντή και την αστραπή φέρνει στο νοητή Δία].

We read Hesiod: translation lines 284 - 285 - 286:
Pegasus flew over the land, the mother land of flock of cows, and came to the immortal Gods and dwelt near Zeus (Zeus God of rain) given him the lightening and the thunder.

(Here is made clear that Pegasus is a cloud who brings lightening and thunder).

 

continue: (Ancient Greek: Lines 319-325)
Η δέ Χίμαιραν έτικτεπνέουσαν αμεμάκετον πύρ, δειννήν τε μεγάλην τε ποδώκεά τε κρατερήν τε. τής ήν τρεΐς κεφαλαί· μία μέν χαροποΐο λέοντος, η δέ χιμαίρης, η δ'όφιος κρατεροΐο δράκοντος. [πρόσθε λέων, όπιθεν δέ δράκων, μέσση δέ χίμαιρα, δεινόν αποπνείουσα πυρός μένος αιθομένοιο]. τήν μέν Πήγασος είλε καί εσθλός Βελλεροφόντης.

modern Greek: Lines 319-325
Κι αυτή γέννησε τη Χίμαιρα που πνέει ακατάσχετη φωτιά, φοβερή και μεγάλη και γριγορόποδη και γερή κι αυτή είχε τρία κεφάλια· ένα λαμπερομάτη λέοντα, ένα γίδας, ένα φιδιού, γερού δράκοντα, μπροστά λιοντάρι, πίσω δράκοντας, στη μέση γίδα, αποπνέοντας φοβερή δύναμη φλογερής φωτιάς. Αυτή νίκησε ο Πήγασος κι ο ευγενής Βελλεροφόντης.

We read Hesiod: translation lines 319 - 325:
Chimera who breaths out illimitable fire, great, frightening and swift, she had 3 heads one of a lion, one of a goat, and one of snake like dragon, in front lion, at the back dragon, and in the middle goat, and she breaths out tremendous force of fire. She was defeated by Pegasus and the gentle Vellerofontis (he tamed Pegasus), (Chimera= extreme whether conditions winter, very hot summer). [Pegasus the cloud extinguishes the fire with rain.]

 
 


 

 

 

Aztec calendar


Why would Athena, a goddess of War of Athens Greece, be carrying a shield that has a face in its center which matches a face found in the center of the Aztec calendar?

   

 
 

continue: (Ancient Greek: Lines 820-825)
Αυτάρ επεί Τιτήνας απ' ουρανού εξέλασε Ζεύς, οπλότατον τέκε παίδα Τυφωέα Γαία πελώρη, ου χείρες μεν εασιν επ' ισχύι έργματ έχουσαι και πόδες ακάματοι κρατερού θεού, εκ δε οι ώμων ην εκατόν κεφαλαί όφιος δεινοίο δράκοντός ...

modern Greek: Lines 820-825
Λοιπόν μόλις απ' τον ουρανό τους Τιτάνες έδιωξε ο Δίας, τελευταίο γέννησε η πελώρια Γαία τον Τυφωέα, αυτού τα χέρια ήταν για τη δύναμη, όταν έκαναν έργα, κι ακούραστα τα πόδια του δυνατού θεού, κι απ' τους ώμους του ήταν εκατό κεφάλια φιδιού, φοβερού δράκοντα, ...

We read Hesiod: translation lines 820 - 825:

After the victory of Zeus against the Titans, last the huge earth gave birth to Τυφωέα=Typhoon, his hands very strong and his indefatigably feet, and from his shoulders one hundred heads of snake-dragon redoubtable opponent ...

[No typhoon ever recorded any where in Greece or in the Mediterranean, needless to say what is happening in the Caribbean and the eastern shores of north America] how more convincing this research of mine can be?

 

The 3 islands
Cuba, Haiti, and Bahamas:

The bright blue shallow waters surrounding  the Bahamas, where once one  adjoin big island  causing the  blocking of the Gulf steam warm  current, to flow through the Atlantic and it was sank  about 10.000 years ago?.
--------------------
 Florida, Straits of, channel between the southern tip of Florida and the island of Cuba, linking the Atlantic Ocean and the Gulf of Mexico. Traversed by the Gulf Stream, the channel is about 485 km long and from 80 to 240 km  wide.

The island group of Bahamas (Spanish bajamar,"shallow water"), occupies an irregular submarine tableland that rises out of the Atlantic depths and is separated from nearby lands to the south and west by deepwater channels. Lying to the north of Cuba and Hispaniola, the archipelago comprises nearly 700 islands and cays (small islands), only 22 of which are occupied.  

[Excerpt taken from Encyclopedia Britannica]   

 

 

The Gulf Stream, warm current of the North Atlantic Ocean, flowing in a generally north-eastern direction from the Straits of Florida to the Grand Banks, east and south of Newfoundland Island. The term is often extended to include the North Atlantic Drift, which flows from the Grand Banks to the shores of western Europe, Scandinavia, and the eastern islands of the Arctic Ocean. The Gulf Stream is of great climatological importance because of its moderating effects on the climate of western Europe.
 

 

 

 

Scientific ascertainments:
-------------------------------------
Center of geological research Lamont university of Colombia ascertained that at 10.000 B.C. big land sank and the temperature was risen in the Atlantic.
-------------------------------------
Russian geophysicist ascertained that the Gulf Stream, warm current reached the north Arctic Ocean at about 10-8.000 B.C., before that was blocked by a land, he assumed that it was Atlantis. 

 

 

 

 

 

Placing an island anywhere in the Atlantic will not block the stream, but only between Florida and Cuba.

 

Pre-Inca Greek presents

 

«Atlas Atlantis»
 

 
 

Research:Stratis Hatgivlastis 2006  copyright ©

home