Τα Ολυμπιακά μετάλλια 2004

MAIN PAGE

1859 Οι πρότοι  Ολυμπιακοί Αγώνες  

Ευκλής ο πρότος Μαραθωνοδρόμος


 

Η ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΩΑ ΓΗ

 

  Η επιθυμία όλων των Ελλήνων αλά και αρκετών ξένων είναι η επιστροφή και μόνιμη διεξαγωγή των Ολυμπιακών άγονων στην Ελλάδα. Είναι άδικο μόνο οι πλούσιες χώρες να έχουν αυτό το προνόμιο. Η Ελλάδα έχει κάθε δικαίωμα να διεκδικεί την επιστροφή τους στη χώρα που τους γένισε.  Μετά από εκατών οκτώ έτη (1896-2004) από τη σύγχρονη αναβίωσή τους και χίλια εξακόσια δέκα από τη βίαιη διακοπή της εξαγωγής τους (394μ.Χ.) οι Έλληνες Ολυμπιακοί Αγώνες δοκιμάζουν το "νόστιμον ήμαρ"  (τη γλυκειά ημέρα της επανόδου) στην πατρώα γη. Αποκείμενοι στο μουσείο της Ιστορίας, όπου τους είχε φυλακίσει η πολιτιστική οπισθοδρόμηση για εκατονταετίες, επαναφέρθηκαν  στο φως του ήλιου περί τα τέλη του 19ου αιώνα και τιμής ένεκεν διοργανώθηκαν για πρώτη φορά στην Αθήνα 1896.

  Επειδή, όμως, εκρίθη ότι η χώρα που τους γέννησε δεν μπορούσε να έχει το αποκλειστικό προνόμιο της διεξαγωγής των, αλλά την τιμή της διοργανώσεως τους ήθελαν  να έχουν και άλλες χώρες της υφηλίου, αφού το πολιτιστικό μήνυμα των Ολυμπιακών  Αγώνων είναι παναθρώπινο, αλλά και η αίγλη που προσέδιδε -έστω και πρόσκαιρη- ήταν πολύ μεγάλη, αποφασίσθηκε η ανά την οικουμένη περιφορά τους.

  Μετά από περιπλανήσεις των -και κάποιες περιπέτειές των, σε αρκετές χώρες ανά την οικουμένη, κατά αγαθή τύχη η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή αποφάσισε η είσοδος της 3ης  χιλιετίας να εορτασθεί παγκοσμίως με τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων και πάλι από τη γενέθλια χώρα τους, την Ελλάδα, που φιλότιμα προσπαθεί  "την πατρώαν δόξαν ούκ αισχύναι", τουλάχιστον.     

   Τα πρώτα Ολύμπια έλαβαν χώρα στην Αθήνα από τις 18 Οκτωβρίου ώς τις 15 Νοεμβρίου του 1859.
Τα Β' Ολύμπια το 1870, τα Γ' το 1875 και τα Δ', με μεγάλη επιτυχία, το 1888.

     

ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΑ ΑΘΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΑΘΛΑ
Σύγχρονη Εκδοτική http://www.synekdot.gr/
 
E-mail
synekdot@otenet.gr

Δρ.Παναγιώτης Ι. Κυριακόπουλος Φιλόλογος δικηγόρος
& Σοφιάννα Π. Κυριακοπούλου
Mst. Καθηγήτρια Αγγλ. Φιλολογίας
 

 

 

MAIN PAGE

UP

 

S. H. _  Σ. Χ.