επιστροφή

ΗΣΙΟΔΟΣ

ΕΥΧΑΙ
ΔΙΑ ΜΙΑΝ ΕΥΔΑΙΜΟΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΧΙΛΙΕΤΙΑΝ...!!!


Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΕΠΑΝΟΔΟΥ TOΥ ΧΡΥΣΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΩΝ ΑΝΑΛΟΓΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΣ...!!!
Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝ ΠΡΟΦΗΤΗΣ Ο ΗΣΙΟΔΟΣ ΜΑΣ ΕΞΗΓΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΠΑΝΕΛΘΗ...!!! ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΕ ΝΑ ΖΗ ΚΑΤΟΠΙΝ...ΑΡΑ ΤΟ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ.
ΕΠΕΙΔΗ ΔΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΛΦΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΩΜΕΓΑ ΜΑΣ ΕΞΗΓΕΙ ΟΤΙ ΟΤΑΝ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΙΖΕΙ. ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΑΡΧΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ἄς μήν ἤμουν ὑπόχρεως καί ἐγώ ἔπειτα ἀπό αὐτούς νά εὑρίσκωμαι μέ τούς ἀνθρώπους τοῦ πέμπτου γένους ἀλλά καλλίτερα πρότερον νά ἔχῳ ἀποθάνει ἤ νά ζοῦσα κατόπιν.

ΘΑ ΠΡΟΤΙΜΟΥΣΕ ΝΑ ΖΗ ΚΑΤΟΠΙΝ... (ΑΡΑ ΤΟ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΛΙΤΕΡΟΝ.)
ΕΠΕΙΔΗ ΔΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΑΛΦΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΩΜΕΓΑ ΜΑΣ ΕΞΗΓΕΙ ΟΤΙ ΟΤΑΝ ΜΙΑ ΕΠΟΧΗ ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΑΡΧΙΖΕΙ. ΜΕ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΣΙΔΗΡΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΑΡΧΕΤΑΙ Η ΕΠΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΧΡΥΣΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.
ΕΝΑΠΟΚΕΙΤΑΙ ΠΛΕΟΝ ΕΙΣ ΗΜΑΣ ΝΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΩΜΕΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΚΑΡΗΝΩΝ ΑΚΡΩΝ ΤΗΣ ΓΗΙ΄ΝΗΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΣ...!!!
ΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΘΕΩΣΙΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ...!!!
Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΙΣ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ...!!!
ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙ Ο ΗΣΙΟΔΟΣ ΣΥΜΒΑΙΝΟΥΝ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΚΑΠΟΤΕ ΘΑ ΛΑΒΟΥΝ ΤΕΛΟΣ.
ΗΔΗ Η ΑΙΔΩΣ ΚΑΙ Η ΝΕΜΕΣΙΣ ΕΧΟΥΝ ΑΝΕΒΕΙ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΟΝ ΚΑΛΥΠΤΟΥΣΑΙ ΤΑ ΩΡΑΙΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΩΝ ΔΙΑ ΤΩΝ ΛΕΥΚΩΝ ΠΕΠΛΩΝ ΙΝΑ ΜΗ ΟΡΩΣΙΝ ΤΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΜΕΝΑΣ ΜΕΓΙΣΤΟΥΣ ΥΒΡΕΙΣ ΤΕ ΚΑΙ ΑΔΙΚΙΑΣ...
ΗΣΙΟΔΟΣ 

ΗΜΕΡΑΙ ΚΑΙ ΕΡΓΑ  ΕΚ ΤΗΣ 175 ΣΕΙΡΑΣ  ΑΡΧΑΙΟΝ ΚΕΙΜΕΝΟΝ

Μηκέτ' ἔπειτ' ὤφελλον ἐγὼ πέμπτοισι μετεῖναι
ἀνδράσιν, ἀλλ' ἢ πρόσθε θανεῖν ἢ ἔπειτα γενέσθαι.
Νῦν γὰρ δὴ γένος ἐστὶ σιδήρεον· οὐδέ ποτ' ἦμαρ
παύσονται καμάτου καὶ ὀιζύος οὐδέ τι νύκτωρ
φθειρόμενοι· χαλεπὰς δὲ θεοὶ δώσουσι μερίμνας.
ἀλλ' ἔμπης καὶ τοῖσι μεμείξεται ἐσθλὰ κακοῖσιν.
Ζεὺς δ' ὀλέσει καὶ τοῦτο γένος μερόπων ἀνθρώπων,
εὖτ' ἂν γεινόμενοι πολιοκρόταφοι τελέθωσιν.
οὐδὲ πατὴρ παίδεσσιν ὁμοίιος οὐδέ τι παῖδες
οὐδὲ ξεῖνος ξεινοδόκῳ καὶ ἑταῖρος ἑταίρῳ,
οὐδὲ κασίγνητος φίλος ἔσσεται, ὡς τὸ πάρος περ.
Αἶψα δὲ γηράσκοντας ἀτιμήσουσι τοκῆας·
μέμψονται δ' ἄρα τοὺς χαλεποῖς βάζοντες ἔπεσσι,
σχέτλιοι, οὐδὲ θεῶν ὄπιν εἰδότες· οὐδέ κεν οἵ γε
γηράντεσσι τοκεῦσιν ἀπὸ θρεπτήρια δοῖεν·
[χειροδίκαι· ἕτερος δ' ἑτέρου πόλιν ἐξαλαπάξει·
Οὐδέ τις εὐόρκου χάρις ἔσσεται οὐδὲ δικαίου
οὐδ' ἀγαθοῦ, μᾶλλον δὲ κακῶν ῥεκτῆρα καὶ ὕβριν
ἀνέρα τιμήσουσι· δίκη δ' ἐν χερσί· καὶ αἰδὼς
οὐκ ἔσται, βλάψει δ' ὁ κακὸς τὸν ἀρείονα φῶτα
μύθοισι σκολιοῖς ἐνέπων, ἐπὶ δ' ὅρκον ὀμεῖται.
Ζῆλος δ' ἀνθρώποισιν ὀιζυροῖσιν ἅπασι
δυσκέλαδος κακόχαρτος ὁμαρτήσει στυγερώπης.
καὶ τότε δὴ πρὸς Ὄλυμπον ἀπὸ χθονὸς εὐρυοδείης
λευκοῖσιν φάρεσσι καλυψαμένω χρόα καλὸν
ἀθανάτων μετὰ φῦλον ἴτον προλιπόντ' ἀνθρώπους
Αἰδὼς καὶ Νέμεσις· τὰ δὲ λείψεται ἄλγεα λυγρὰ
θνητοῖς ἀνθρώποισι· κακοῦ δ' οὐκ ἔσσεται ἀλκή.

ΑΠΟΔΟΣΙΣ:

  Ἄς μήν ἤμουν ὑπόχρεως καί ἐγώ ἔπειτα ἀπό αὐτούς νά εὑρίσκωμαι μέ τούς ἀνθρώπους τοῦ πέμπτου γένους ἀλλά καλλίτερα πρότερον νά ἔχῳ ἀποθάνει ἤ νά ζοῦσα κατόπιν.
Διότι τώρα βεβαίως ὑπάρχει τό σιδηροῦν γένος.

 Οὐδέποτε τήν ἡμερα θά παύσουν νά ὑποφέρουν κάματον καί πόνους καί τήν νύκτα νά φθίνουν γιά κἀτι τι. Χαλεπάς δέ οἰ Θεοί θά τούς δίδουν ἔγνοιες. Ἂλλά ὅπως καί νά εἶναι μέ τά κακά αὐτά θά ἀναμιχθοῦν καί καλά.
Ὁ δέ Ζεύς θά ἀφανίσῃ καί τοῦτο τό γένος τῶν ἐχόντων ἔναρθρον λόγον ἀνθρώπων τότε πού θά γεννιῶνται μέ ἄσπρα μαλλιά στούς κροτάφους, οὔτε ὀ πατήρ θά εἶναι ὅμοιος πρός τούς παῖδας οὔτε οἱ παῖδες πρός αὐτόν, οὔτε ὁ ξένος θά εἶναι φίλος μέ τόν φιλοξενοῦντα οὔτε καί ὁ καθείς πρός τόν συνάνθρωπόν του, οὔτε καί ὁ ἂδελφός πρός τόν ἀδελφόν ὄπως ἦταν πρίν κατά κανόνα.

 Παρευθύς δέ τούς γηράσκοντας γονεῖς θά ἀτιμάζουν καί ἑπομένως θά τούς ὑβρίζουν μέ βαρειά λόγια
οἱ κακοί χωρίς νά λογαριάζουν τήν τιμωρίαν τῶν θεῶν, οὔτε κἄν αὐτοί βεβαίως θά ἀποδίδουν εἰς τούς γερασμένους γονεῖς τά ὅσα ἐξόδεψαν γιά νά τούς ἀναθρέψουν.
Χειροδίκαι, ὁ ἕνας θά λεηλατῆ τήν πόλιν τοῦ ἄλλου

 Οὔτε κάποιος πού τηρεῖ τόν ὅρκον του θά ἀπολαμβάνῃ τιμῶν. οὔτε ὀ δίκαιος οὔτε ὁ ἀγαθός, κατά πολύ θα τιμοῦν τόν ἄνδρα πού ἐγκληματεῖ καί διαπράττει αὐθαιρεσίας, τό δίκαιον θά εἶναι είς τήν δύναμιν καί ἐντροπή δέν θά ὑπάρχῃ καί θά βλάπτῃ δέ ὁ κακός τόν εὐγενικόν (τόν καλλίτερον) λέγων ἀπατηλούς λόγους διά τούς ὁποίους θά παίρνῃ ὄρκον...!!!

 Ὁ Φθόνος δέ ὁ πικρόγλωσσος, ὁ χαιρέκακος θά ἀκολουθῃ ἅπαντας τούς ἀθλίους ἀνθρώπους διά μισερῶν ὀφθαλμῶν
καί τότε βεβαίως ἡ ΑΙΔΩΣ καί ἡ ΝΕΜΕΣΙΣ εἰς τόν ΟΛΥΜΠΟΝ ἐκ τῆς εὐρυόδου χθονός (πλατυδρόμου γῆς), ἀφοῦ καλύψουν τό ΚΑΛΟΝ (ὡραῖον) πρόσωπον αὐτῶν διά τῶν λευκῶν ΠΈΠΛΩΝ, (θά ἀνἐλθουν) πλησίον τῶν ἀθανάτων, ἐγκαταλείποντας τούς ἀνθρώπους, οἱ δέ βαρειές θλίψεις δέν θά λείψουν εἰς τούς θνητούς ἀνθρώπους τοῦ δέ ΚΑΚΟΥ δέν θά ὑπάρχῃ ΙΑΣΙΣ (θεραπεία).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΤΑΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ
 
( Σαν να βρίσκεται μέσα μου ο Ησίοδος.. Και να μου Ενθυμίζει, την Αιώνια Μνήμη, που έχουμε μέσα, στους Έλικες των Πυρήνων μας, στα εκατομμύρια Άτομα μου. Που δομούνται από όλα τα στοιχεία γύρω μου μέσα μου και Έξω μου.
{ Πίσω από την προτομή του Ησίοδου, βλέπουμε, το σπάσιμο του Θεϊκού

(ΩΆ ή Α-Ω) ᾠόν Δηλαδή η πρώτη στον Κόσμο μας ωογένεση του Πρώτου Γόνου, που ήταν ο Θεός Έρωτας, που έφερε το ΦΩΣ. Για αυτό το ΦΩΣ πολεμάμε από αρχής του Κόσμου. Να Λάμψη η Αλήθεια, η Ωραιότητα, η Αγάπη, Πάντα.)


Αρχαία αποσπάσματα... Στρατής Χατζηβλάστης