Close

Η ΝΟΗΤΗ ΠΥΡΑΜΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ ΩΣ ΟΛΚΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗ ΘΕΑΣΗ ΤΟΥ ΟΝΤΟΣ

Ο Παρθενών δεν είναι μόνο το επιβλητικώτερο, το χαριέστερο, το πνευματικώτερο, αλλά και το «μαθηματικώτερο» των αρχιτεκτονημάτων της Ελληνικής αρχαιότητος. Ο μεγαλοφυέστερος των αιώνων αρχιτέκτων του, ο Ικτίνος, με τη συνεργασία του θείου Φειδία, ενσάρκωσαν με λευκό πεντελικό μάρμαρο τον πλατωνικό και γενικώτερα τον καθόλου Έλληνα Λόγον, που είναι «γεωμετρών». [Γνοστό είναι ότι στην είσοδο της Πλατωνικής Ακαδημείας ήταν χαραγμένη  φράση «μηδείς αγεωμέτρητος εισίτω»].
«Γεωμετρών», διότι και
«Θεός ο μέγας αεί γεωμετρεί» (Αναξαγόρας). Επομένως και κάθε προσπέλαση η επικοινωνία
με τον μέγα  Γεωμέτρη και μαθηματικό Νού μπορούσε να είναι δυνατή μόνο με την μαθηματική σκέψη. Η «αποκάλυψη», λοιπόν, του Θείου Γεωμέτρη στην ανθρωπότητα, η ορατή «ενσάρκωση» του έγινε στον Ιερό Βράχο της Ακροπόλεως, υπό τη μορφή του θεϊκώτερου αρχιτεκτονήματος, που είδε ποτέ ο κόσμος. Ορατή μεν, νοητή, όμως, αληθινά μόνον «διά της του νού αρετής», της μαθηματικής διανοήσεως. Εναρμονισμένο πλήρως το αρχιτεκτόνημα προς το χώρο, πάνω στον οποίο οικοδομηθηκε, με τις γραμμές του, τις οριζόντιες, αλλά και τις κάθετες, που ενώ παρουσιάζουν ελαφρές καμπυλώσεις, δίνουν την εντύπωση ευθειών και προσδίδουν σ' αυτό την ελαστικότητα της κινήσεως

ενός «ζωντανού όντος», ενός τεράστιου πτηνού λευκότατου που ετοιμάζεται να κάνη ένα  «πέταγμα» προς τα πάνω, μοιάζει σαν να αναδύεται από τα σπλάχνα του λόφου και να «θέλη» να ουρανοδρομήση, να αγγίξη με την νοητή κορυφή της κρυμμένης πυραμίδας, που σχηματίζουν οι κίονές του, εάν προεκταθούν στον ουράνιο θόλο, τον «υπερουράνιο τόπο». Νοητή πυραμίδα, λοιπόν, ο Παρθενών και κορυφή της το νοούμενο «όντως Όν», ο Θεός. Και εντός αυτού υψώνεται το άγαλμα της θεάς της Σοφίας, της Αθηνάς, αυτής που «τα θεία νοεί». (Πλάτωνος, Κρατύλος 407 b:).

Η κλίμακα του Ιερού Βράχου ως χωροταξική αποτύπωση της ανηφορικής οδεύσεως της ανθρώπινης υπάρξεως


ΝΑ ΖΗ ΚΑΝΕΙΣ Η ΝΑ ΜΗ ΖΗ; Η Ελληνική διανόηση έδωσε απάντηση στο υπαρξιακό ερώτημα:

«Να ζη κανείς η να μη ζη». Και οι περισσότεροι από τους μεγάλους στοχαστές της συμπίπτουν στην απάντηση. Επιλέγουμε δυο άπ’ αυτούς.
Ο Αναξαγόρας, όπως μας παραδίδει ο Αριστοτέλης (Ηθ. Ευδ., Α.4.115 ε 6), όταν ρωτήθηκε από κάποιον, που διερωτάτο ο ίδιος, γιατί τάχα, αν μπορούσε κανείς να διαλέξη, θα έπρεπε να προτιμήση να υπάρξη η όχι, λέγεται ότι είπε:

Ναί, αξίζει, που ήρθαμε στη ζωή, (έστω και μόνο) για να θεασθούμε τον ουρανό και την παγκόσμια τάξη και αρμονία.

«Το μέν ούν Αναξαγόραν φασίν αποκρίνασθαι πρός τινα διαπορούντα τοιαύτ' άττα και διερωτώντα, τίνος ένεκ' άν τις έλοιτο γένεσθαι, (του φάναι θεωρήσαι τον ουρανόν και την περί τον όλον κόσμον τάξιν».

Ο Πλάτων,  επίσης, αποφάνθηκε ότι ο σκοπός, το χρέος και η καταξίωση της ανθρώπινης υπάρξεως είναι το ηθικό αγώνισμα για την «ομοίωσιν τω θεώ κατά το δυνατόν», η επανάκαμψη της ψυχής εκ της γης στον «υπερουράνιο τόπο», απ' όπου εξέπεσε. Και την αιώνια λαχτάρα της ψυχής για την αθανασία, τον μυστικό έρωτα του θείου, την αποκάλεσε «ολκήν από του γιγνομένου προς το όν»-έλξη μεταβάσεως από τη φθορά προς το είναι, το αιώνιο είναι, την αθανασία.
Και ως αναβατήρα προς τούτο, ως κλίμακα αναβάσεως της ανθρωπίνης υπάρξεως από το εφήμερο προς το αιώνιο, από το γίγνεσθαι προς το είναι οι Έλληνες διανοητές, στο σύνολο τους αποφάνθηκαν ότι είναι η Παιδεία, μόνον η Παιδεία.

ΓΝΩΘΙ Σ΄ΑΥΤΟΝ  (Χίλων ο Λλακεδαιμόνιος  600 π.Χ. (ένας από τους 7 σοφούς))


«Γνώθι σ' αυτόν» του παραγγέλλει ο θεός του Λόγου, ο Απόλλων, στους Δελφούς. Και «Γένοιο οίος εσσί μαθών». [Να γνωρίσεις τον εαυτό σου, μάθε ποιός είσαι] Και [Γίνε αυτός που είσαι, αφού μάθεις ποιός είσε]. Δηλαδή, ψάξε μέσα σου να βρείς τα σημάδια. Και γίνε «θεός». Μπορείς να γίνεις «θεός». Με τη σοφία και την αρετή. Ομοιώσου «τω θεώ κατά το δυνατόν».

Και είναι δυνατή «η ομοίωσις τω θεώ» αποφαίνεται αφοριστικώς ο υποφήτης του Ελληνικού Θεού-Λόγου, ο Πλάτων. Με τη γνώση και την αρετή, τη σοφία δηλαδή. Μπορείς να εξέλθεις, να αποδράσεις από τον κύκλο της επαναλήψεως. Μπορείς να διαφύγεις από τον πικρό κόσμο της γεννήσεως και της φθοράς. Και να φθάσεις στον «υπερουράνιο τόπο», όπου υπάρχει το «Όντως Όν», το πραγματικώς και αιωνίως υπάρχον, ο Θεός, Μπορείς να ξαναγυρίσεις εκεί απ' όπου ξέπεσες, στην Αιωνιότητα, τη θεϊκότητα και την Αθανασία. Μπορείς.

Και το μήνυμα το πήραν οι Έλληνες. Και σωστά το ερμήνευσαν. Γι' αυτό και με τη Σκέψη αποδύθηκαν στην πολιστική αρματοδρομία. Και με την Παιδεία και την Νομοθετική Πρωτοβουλία, με τη Δημοκρατία και τον Αθλητισμό και την τέχνη. Και με τη Φιλοσοφία και με την Επιστήμη. Ως αναβαθμούς ελευθερίας και θέσεως τα είδαν ολ' αυτά. Και ως πιστή τήρηση του βουλήματος του Θεού. Ως εκτέλεση των Άρρητων Εντολών του.
Γι' αυτό και έγιναν αιώνιοι αγωνοθέτες, αλλά και οι αγωνοδρόμοι και ουρανοδρόμοι του Δυτικού Πολιτισμού.

ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΩΣ ΕΝΝΟΙΑ, ΩΣ ΑΞΙΑ, ΩΣ ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ,
ΕΙΝΑΙ ΕΥΓΕΝΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ ΚΑΙ ΕΣ ΑΕΙ ΔΩΡΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ.Δρ.Παναγιώτης Ι. Κυριακόπουλος
Δικηγόρος - Φιλόλογος

ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΚΔΟΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Σόλωνος120 Αθήνα,Τ.Κ. 10681
http://www.synekdot.gr/
Close
Στρατής Χατζηβλάστης