Επιστροφή
 

Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Η, Θ, Ι, Κ, Λ, Μ, Ν, Ξ, Ο, Π, Ρ, Σ, Τ, Υ, Φ, Χ, Ψ, Ω

δ  Δ - διαδικασ / διαδινω - διενεργ / διεξα - δωσιλο )  (Ε ε  Ε - εισχωρ / εκατ - ελεφ / ελγιν - εξερε / εξερετ - επιδεικ / ----
επιδεινωνω - ερμηνευω / ερμητι - εως )     (Ζ ζ  Ζ - ζωωδης )  (Η η Η - ηως )   (Θ θ  Θ - θωρω )   (Ι  ι  Ι - ιωνικος )

κ Κ - καλω / καλωδ - κατακα / κατακαθ - καυτηρ / καυτ - κυλωμα / κοιμητηρ - κουμπω / κουμπω - κωφεύω )

λ Λ - λιανοπ / λιαν - λωτός ) (Μ μ  Μ - ματσούκι / μάτωμα - μετατρε / μετατροπ - μορφολ / μορφολο - μωσαικ )
(Ν ν Ν - νοθεία / νόθευση - νοχελικ ) (Ξ ξ Ξ - ξεσκεπ / ξεσκεπ - ξωφιλ ) (Ο ο  Ο - οπισθογρ /  οπισθογρμ - όψομαι )
(Π π Π - παραλλ / παραλλ - πειραμ / πειραματ - πιθανοτ / πιθάρι - πολεμ / πολεμ - προαγ / προαγ - προσκλ / προσκλη - πως )
(Ρ ρ Ρ - ρημάζω / ρήξη - ρωτώ(Σ σ Σ - σήμα / σημαδε - σκοντ / σκοπελ - σπειρ / σπερμ - στερε / στερεω - συγκρα /  -----
συγκρητ - συνενω συνέπεια - σωφροσυ  )  (Τ τ Τ - τέυτλο / τευτον - τουτ / τουφ - τροπο / τροπο - τωρινός )
(Υ υ Υ - υπερνι / υπερογκ - ύψωση ) (Φ φ Φ - φόρμ / φορμα - φωτοβ ) (Χ χ  Χ - χηλή / χημεία - χωρώ ) (Ψ ψ Ψ - ψωροφυτ )
(Ω ω Ω - ωχρότητα )
 

ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΒΟΛΑ
που χρησιμοποιούνται στο έργο αυτό
 

άκλ. = άκλιτο
αμτβ. = αμετάβατο
αντίθ. = αντίθετο 
αόρ. = αόριστος
αρσεν. = αρσενικό
γεν. = γενική
ειρών. = ειρωνικά
επίθ.  = επίθετο
επίρ. = επίρρημα
θηλ. = θηλυκό
με επεκτ. = με επέκταση
μτβ. = μεταβατικό
μτφ.  = μεταφορικά
μτχ. = μετοχή
ουσ.  = ουσιαστικό
ξ.λ. = ξένη λέξη
παθ. αόρ.  = παθητικός αόριστος
ρ. = ρήμα
>. = προέρχεται απο....

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΛΕΞΙΚΟ LIDDEL & SCOTT
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
HISTORY OF GENESIS OF THE ALPHABET
ΙΣΤΟΡΙΑ ΓΕΝΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΗΣ 

 
Στρατής Χατζηβλάστης Επιστροφή