πίσω

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Αρχική


συναλλαγή - σωφροσύνη


 
πίσω

= Τ

Αρχική