πίσω

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Αρχική


στίζω - συναλλάσσω 
πίσω

= συναμιλλάομαι - σωφροσύνη

Αρχική