πίσω

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Αρχική


 προσπέμπω - πωτάομαι, πώυ

 
πίσω

= Ρ

Αρχική