πίσω

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Αρχική


 προεισφορά - προσπελάζω

 
πίσω

= προσπέμπω - πωτάομαι, πώυ

Αρχική