πίσω

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Αρχική


 ποθή - προεισφέρω


 


 
πίσω

=  προεισφορά - προσπελάζω

Αρχική