πίσω

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Αρχική


 περικύκλωσις - ποθέω


 
 
πίσω

=  ποθή - προεισφέρω

Αρχική