πίσω

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Αρχική


 παράπληκτος - περικυκλόω


 
 
πίσω

= περικύκλωσις - ποθέω

Αρχική