πίσω

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Αρχική


ομονοέω - οψωνέω


 
 
πίσω

= Π

Αρχική