ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Αρχική


Μ - μεταπορεύομαι


 


 

 

= μεταπρέπω - μωρία

Αρχική