πίσω

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Αρχική


Καταφεύγω - κοιμιστής


 
 

πίσω

= κοινοβουλέω - κωφός

Αρχική