πίσω

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Αρχική


Κατάδυσις - καταφερής


 

 

πίσω

= κατφεύγω - κοιμιστής

Αρχική