πίσω

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Αρχική


ενδείκνυμι - επαιτεία
  

 

πίσω

= επαίτιος - επισταδόν

Αρχική