πίσω

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Αρχική


εκκύκλημα - ενδεεστέρως 
 

πίσω

= ενδείκνυμι - επαιτέω

Αρχική