ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Αρχική


ε - εκκυκλέω

 
  

 

= εκκύκλημα - ενδεεστέρως

Αρχική