πίσω

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Αρχική


απελευθερικός - αποσφραγίζω
πίσω

= αποσφράγισμα - ασύμφορος

Αρχική