πίσω

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Αρχική


αντιπολιορκέω - απελευθερίαπίσω

= απελπίζω - αποσφραγίζω

Αρχική