πίσω

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Αρχική


ανέφικτος - αντιπόλεμος


πίσω

= αντιπολιορκέω - απελεύθερος

Αρχική