πίσω

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Αρχική


ακριβοδίκαιος - αμαρτητικός
 

 

πίσω

= αμαρτία - ανακράζω

Αρχική