πίσω

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Αρχική


άδειπνος - αιχμοφόρος 


πίσω

= αιθεροδρομέω - ακριβής

Αρχική