πίσω

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Αρχική


αποσφράγισμα - ασύμφορος
πίσω

= ασύνετος - άωτος

Αρχική