στη Στύψη


 Φωτογραφίες από τα παλιά

Από την έκθεση φωτογραφιών στο  δημοτικό σχολείο Στύψης Αύγουστος 2012


Η κάθε σελίδα περιέχει 10 φωτογραφίες
 

σελίδα 1η | σελίδα 2η | σελίδα 3η | σελίδα 4η | σελίδα 5η | σελίδα 6η | σελίδα 7η | σελίδα 8η | σελίδα 9η | σελίδα 10η |σελίδα 11η | σελίδα 12η | σελίδα 13η | σελίδα 14η | σελίδα 15η | σελίδα 16η | σελίδα 17η | σελίδα 18η | σελίδα 19η | σελίδα 20η | σελίδα 21η | σελίδα 22η | σελίδα 23η

 

Από την έκθεση φωτογραφιών στο σχολείο

 

Η κάθε σελίδα περιέχει 10 φωτογραφίες
 

σελίδα 1η | σελίδα 2η | σελίδα 3η | σελίδα 4η | σελίδα 5η | σελίδα 6η | σελίδα 7η | σελίδα 8η | σελίδα 9η | σελίδα 10η |σελίδα 11η | σελίδα 12η | σελίδα 13η | σελίδα 14η | σελίδα 15η | σελίδα 16η | σελίδα 17η | σελίδα 18η | σελίδα 19η | σελίδα 20η | σελίδα 21η | σελίδα 22η | σελίδα 23η

 

Όσοι γνωρίζουν ονόματα να μου τα στείλουν ( από αριστερά προς τα δεξιά και στους άγνωστους ? )    γι`αυτό  και έχω βάλει τους αριθμούς.    Email: info@stipsi.gr

 

στη Στύψη

 
 
 
Στρατής Χατζηβλάστης