Η νησίδα του Αγ. Γεωργίου Πέτρας αποτελεί τη μεγαλύτερη του συμπλέγματος τριών βραχονησίδων στα δυτικά του οικισμού της Πέτρας (έδρα του Δήμου). Βρίσκεται σε απόσταση 2,5 χλμ από την Πέτρα και έχει έκταση περίπου 200 στρέμματα. Στο νησί είναι δυνατή η προσέγγιση σκάφους στη νοτιοδυτική πλευρά, από όπου υφιστάμενο μονοπάτι οδηγεί σε ξωκλήσι, που βρίσκεται στην κορυφή περίπου του νησιού.

Ο
Αγ.Γεώργιος αποτελεί προστατευόμενη ζώνη άγριας πτηνοπανίδας με απόφαση της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και περιλαμβάνεται στις περιοχές Natura 2000 της Ελλάδας και συγκεκριμένα στις χαρακτηρισμένες Ζώνες (ή Περιοχές) Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας (ΖΕΠ ή SPA) στην ενότητα περιοχών 13 του πίνακα 1 με την ονομασία «Νησίδες Λέσβου, Σύμπλεγμα Τομαρονησίων, Κύδωνας, Αγιος Γεώργιος, Γλαρονήσι κλπ» (κωδικός GR4110009).

O
Δήμος Πέτρας έχει προχωρήσει στη σύνταξη μελετών, την κατασκευή έργων και γενικότερα σε ενέργειες για την αξιοποίηση και προστασία του νησιού, όπως φαίνεται παρακάτω καθώς και σε επισυναπτόμενα έγγραφα.

Σ
ε συνεργασία με το Υπουργείο Αιγαίου μέσω του Προγράμματος INTERREG ΙΙ έχουν κατασκευαστεί από το 2002 εγκαταστάσεις εναλλακτικού τουρισμού (οικολογικό παρατηρητήριο), οι οποίες εξυπηρετούν τις ανάγκες των επισκεπτών και τη διαμονή ερευνητών - επιστημόνων. Οι εγκαταστάσεις αυτές έχουν εξοπλιστεί με κατάλληλα είδη (πολυκουζινάκι, κλίνες, ντουλάπες, τραπέζι, σαλόνι κλπ) και έχει πλακοστρωθεί σε ορισμένα σημεία το υφιστάμενο μονοπάτι που αποτελεί την πρόσβαση από το σημείο αποβίβασης των επισκεπτών στο νησί. Συμπληρωματική μελέτη συντάχθηκε για μικρό λιμάνι στο νησί

Σ
το Τοπικό Πρόγραμμα Κοινοτική Πρωτοβουλία LEADER PLUS έχει εγκριθεί
πρόταση του Δήμου μας για την ολοκλήρωση των έργων διαμόρφωσης των εγκαταστάσεων με σκοπό το συνολικό έργο να λάβει χαρακτήρα αυτοτελές και λειτουργικό. Η πρόταση αφορά την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων εναλλακτικού τουρισμού στη νήσο του Αγ.Γεωργίου του Δήμου Πέτρας με σκοπό την εύρυθμη λειτουργία των εγκαταστάσεων. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή λιθοδομών και πλακόστρωτου πέριξ του οικίσκου και του ναού του Αγ.Γεωργίου (διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου), την κατασκευή πλακόστρωτου μονοπατιού από τον τόπο πρόσδεσης των σκαφών μέχρι τις εγκαταστάσεις (πρόσβαση στον οικίσκο από το λιμανάκι του νησιού), την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος και επίπλων εξωτερικού χώρου για τους επισκέπτες (συμπλήρωση του εξοπλισμού προκειμένου οι εγκαταστάσεις να μπορούν να φιλοξενήσουν επισκέπτες προσφέροντας άνετη διαμονή).

Στο νησί του Αγίου Γεωργίου καταγράφηκε, μετά από επισκέψεις ερευνητικής ομάδας από την Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρία και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου το 2000, η παρουσία ατόμων Αιγαιόγλαρου. Συγκεκριμένα, 31 άτομα εντοπίσθηκαν ανάμεσα σε μια μεγάλη αναπαραγωγική αποικία Ασιμόγλαρων των κοινών δηλαδή μεγάλων γλάρων. Ο Αιγαιόγλαρος είναι παγκόσμια απειλούμενο είδος και προστατεύεται κατά προτεραιότητα με μία σειρά διεθνών και ευρωπαϊκών συμβάσεων που δεσμεύουν τη χώρα μας.

Εκτός από την παρουσία του Αιγαιόγλαρου η ερευνητική ομάδα κατέγραψε και κάποια άλλα είδη πουλιών όπως τα Αγριοπερίστερα, Σκεπαρνάδες και o Γαλαζοκότσυφας. Ακόμα στα βράχια φωλιάζουν τρία είδη μικρών γερακιών, το κοινό Βραχοκιρκινέζο και τα παγκόσμια απειλούμενα Κιρκινέζι και Μαυροπετρίτης. Μεγαλύτερα αρπακτικά, όπως οι Γερακίνες και Αετογερακίνες επισκέπτονται συχνά το νησί αναζητώντας τροφή, ενώ στον ψηλότερο βράχο του νησιού φωλιάζει ο Πετρίτης.

Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει λεπτομερής καταγραφή της πανίδας του νησιού και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι αποικίες Αιγαιόγλαρων και άλλων ευαίσθητων πληθυσμών. Επίσης, δεν υπάρχει καμία πληροφορία για τα θηλαστικά όπως και τα ερπετά που μπορεί να φιλοξενηθούν στην περιοχή.

Στο νησί υπάρχει πληθυσμός κουνελιών, τα οποία μεταφέρθηκαν εκεί πριν από 35 περίπου χρόνια. Μετά από προσπάθειες του Δήμου Πέτρας, στις βραχονησίδες κηρύχθηκε απαγόρευση θήρας ορισμένου χρόνου (2000 - 2010).αυτό είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του αριθμού των κουνελιών στην περιοχή, οπότε είναι αναγκαίο να ληφθούν κατάλληλα μέτρα.

Πρόταση του Δήμου Πέτρας σε πρόγραμμα του ΥΠΕΧΩΔΕ «Περιβαλλοντικές παρεμβάσεις τοπικής εμβέλειας» περιλαμβάνει τα παρακάτω:
την καταγραφή απειλούμενων-σπάνιων ειδών πανίδας και εκτίμηση των πληθυσμών τους
την παρακολούθηση της αποικίας των Αιγαιόγλαρων και εκτίμηση της αναπαραγωγικής τους επιτυχίας
την εκτίμηση των κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι διάφοροι πληθυσμοί αποικίες Αιγαιόγλαρων και λοιπών ειδών του νησιού
τη διεξαγωγή δακτυλιώσεων των νεοσσών των Αιγαιόγλαρων για τη διαχρονική παρακολούθηση του πληθυσμού τους και εξαγωγή συμπερασμάτων για την προέλευση, διασπορά τους
την αντιμετώπιση - εξάλειψη κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι ευαίσθητοι πληθυσμοί και
την παραγωγή και προώθηση πληροφοριακού υλικού για την πανίδα του
νησιού καθώς και πρωτοκόλλου συμπεριφοράς επισκεπτών.

Τέλος, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έγινε δεκτή η εξαίρεση από τα περιουσιακά στοιχεία των Ελληνικών Τουριστικών Ακινήτων της Νήσου και η παραχώρηση κατά διοίκηση και διαχείριση στο Δήμο Πέτρας για αόριστο χρονικό διάστημα με συγκεκριμένους όρους οι οποίοι φαίνονται σε έγγραφο).