Η ΑΧΙΛΛΙΟΠΗΓΆΔΑ 

Από το χωριό Πέτρα, ενώ ανεβαίνουμε στο χωριό Πέτρι, υπάρχει ένας βραχώδης λόφος όπου στη βάση κάτω από το λόφο αυτό είναι γνωστό το "πηγάδι του Αχιλλέα" επειδή ο μεγάλος ήρωας αγκυροβόλησε τα πλοία του εκεί. Η περιοχή ονομάζεται (Αχιλλιοπήγαδα από τους ντόπιους). Οι μαρτυρίες παραμένουν σήμερα, πέτρες πρόσδεσης, σκαλισμένες τρύπες για να κρατήσουν κρίκους για να δένουν τα πλοία, και στο μονοπάτι που προσεγγίζει το μικρό λιμάνι μπορεί κανείς να παρατηρήσει την ομαλότητα του απασχολημένου μονοπατιού τωνΠιθανές πέτρες πρόσδεσης
που χρησιμοποιούσαν για να δέσουν πλοία
Λαξευμένα βράχια  τρύπες για να κρατάνε
κρίκους για δεσιμο πλοίων

Μια αρχαία άγκυρα


Κρίκος
Για τα τελευταία 3 χιλιάδες ή περισσότερα χρόνια κατολισθήσεις από το παραπάνω βουνό μετακόμισε τη θάλασσα πιο μακριά, ο βράχος της (Πέτρας ήτανε περιτριγυρισμένος από τη θάλασσα).

Τα βράχια είναι ομαλά αποδεικνύοντας το απασχολημένο μονοπάτι από το παρελθόν

η διαφορά των δύο φωτογραφιών και ακριβός δίπλα την αγριότητα των βράχων
(τώρα  η διαδρομή δεν χρησιμοποιείται)

παρατηρούμε το υψόμετρο της θάλασσας δεν είναι μεγάλο από την Αχιλλιοπηγάδα

Στρατής Χατζηβλάστης  - www.stipsi.gr/Petra/achilles/index.html