πίσω

ΛΕΞΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Αρχική


αμαρτία - ανακράζω


































πίσω

= ανακρεμάννυμι - ανέφελος

Αρχική