ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 

ΟΙ ΜΑΚΕΔΟΝΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΣ

θέμα

σελίδες

ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ, ΕΙΣΑΓΩΓΗ 27
Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 6
ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΧΡΟΝΙΑ 62
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ 16
ΧΑΙΡΩΝΕΙΑ 38
Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ 28
ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΧΕΡΣΟΝΙΣΟΝ 22
Η ΕΠΙΒΟΛΗ ΣΤΗΝ ΝΟΤΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 38
ΠΡΟΣ ΑΣΙΑΝ 16
ΓΡΑΝΙΚΟΣ 32
ΓΟΡΔΙΟΝ 10
ΕΦΕΣΟΣ 16
ΜΙΛΗΤΟΣ 12
ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΣ 32
ΙΣΣΟΣ 39
ΤΥΡΟΣ 34
ΓΑΖΑ 8
ΑΙΓΥΠΤΟΣ 32
ΓΑΥΓΑΜΗΛΑ 36
ΒΑΒΥΛΩΝ 10
ΣΟΥΣΑ 10
ΠΕΡΣΕΠΟΛΙΣ 16
ΕΚΒΑΤΑΝΑ 10

θέμα

σελίδες

Η ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΤΟΥ ΔΑΡΕΙΟΥ 12
ΙΝΔΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 26
Η ΑΟΡΝΟΣ ΠΕΤΡΑ 10
ΠΩΡΟΣ 26
ΥΡΚΑΝΙΑ, ΦΙΛΩΤΑΣ 20
ΔΙΑΒΑΣΙΣ ΙΝΔΟΚΟΥΣ 20
ΕΡΗΜΟΣ, ΚΑΡΜΑΝΙΑ 10
ΣΑΓΓΑΛΑ, ΥΦΑΣΙΣ 40
ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ, ΜΑΛΛΟΙ 48
ΟΙ ΓΑΜΟΙ ΤΩΝ ΣΟΥΣΩΝ 14
ΚΛΕΙΤΟΣ 12
ΟΙ ΒΑΣΙΛΙΚΟΙ ΠΑΙΔΕΣ 14
ΑΘΛΙΟΤΗΤΕΣ 8
ΤΡΙΑ ΨΕΥΔΗ 24
ΦΙΛΙΠΠΟΣ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 66
ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 18
Ο ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΜΠΟΛΕΜΙΣΤΑΙ ΤΟΥ 86
Η ΘΕΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 22
ΤΟ ΤΕΛΟΣ 28
ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ 12
ΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΟΝ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ 8
ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ 2
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ 3


Να υπογραμμίσωμεν οτι ο Αλέξανδρος ίδρυσε πολλάς πόλεις, όπου επέβαλε το Ελληνικόν πνεύμα, την Ελληνικήν κυριαρχίαν και κατ' επέκτασιν τον Ελληνικόν τρόπον ζωής. Εκτός απο το πλήθος των πολισμάτων και των φρουρίων είναι γνωσταί αι «Αλεξάνδρειαι» εκ των οπποίων αι σπουδαιότεραι ήσαν αι εξής.  Αλεξάνδρειαι Πόλεις

 

  ΟΛΥΜΠΙΑΣ


ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ


ΦΙΛΙΠΠΟΣ ο Β

Δεν φοβάμαι ένα στρατό λιονταριών που διοικείται από ένα πρόβατο! Φοβάμαι ένα στρατό προβάτων
που τα διοικεί ένα λιοντάρι!!!.... Μέγας Αλέξανδρος.

Την νύκτα της 6ης του μηνός Λώου, που αντιστοιχεί, στήν 22αν Ιουλίου του 356 π.Χ. στα ανάκτορα της Πέλλης συνέβη ένα γεγονός, που θα διεμόρφωνε την παγκόσμιον ιστορίαν. Εγεννήθη ο Αλέξανδρος. Εγεννήθη ο Έλλην, ο οποίος έμελλε «να οδηγήση τα στρατεύματά του ώς τα Ιμαλάϊα και να κάμη ολόκληρο τον κόσμο Μακεδονική επαρχία» (Χέντικ Βάν Λούν, «Ιστορία της ανθρωποτητος» Ελλ. έκδ. «Εκλεκτές σελίδες», σελ.69).           

 
UP

Επιτρέπεται πάσα αναδημοσίευσις κατόπιν εγγράφου αδείας του συγγραφέως.
 

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝ
Σκουφά 81. Αθήναι 106 80
Τηλ. 2103605305