Φωτογραφίες από τα παλιά (9)
 

Φώτο 81 Φώτο 82

Φώτο 83

Φώτο 84 - Πολύξενος, Φωτώ, Στέλλα Βαλασέλη   Φώτο 85

Φώτο 86

Φώτο 87

Φώτο 88

Φώτο 89

Φώτο 90
 
 

Επόμενη σελίδα 10 >>>