Φωτογραφίες από τα παλιά (7)
 

Φώτο 61

Φώτο 62

Φώτο 63 - Διογένης Αγγέλα Βαλιουτή

Φώτο 64 - Ιγνατίου  Χατζηβλάστου

Φώτο 65 - Ολυμπία σύζυγος Γεωργίου Γιαννακού (Αραπέλη)  Φώτο 66 - Ιγνάτιος Μαρία Χατζηβλάστου

Φώτο 67 - Μαριάνθη Παυλήδου, Ιωάννης Παυλήδης, Όλγα σύζυγος Στέφανου Βαλασέλη, Γιώργος Χρυσομάλλης,   σύζυγος Αθηνά   Φώτο 68 -

 

Φώτο 69 - Αθηνά Χατζηβλάστου, Χρίστος Βαλασέλης, Ιγνάτιος Χατζηβλάστης, Σωτήρης Βογιατζόγλου, Γιώργος Βογι/λου 

Φώτο 70
 

Επόμενη σελίδα 8 >>>