Φωτογραφίες από τα παλιά (5)
 

Φώτο 41 - Ιγνάτιος Γελαγότης (Αμασίας) Συγγενής και ακόλουθος του Γερμανού Καραβαγγέλη Μητροπολίτου

Φώτο 42

Ανδρέας Καλιπολήτης Ευστράτιος Γελαγότης (Αμασίας) Νώτης Ελένη Σύζιγος Ευσ. Γελαγώτη Ελπινήκη Μαντάνη

Φώτο 43

Φώτο 44

Φώτο 45

Φώτο 46

Φώτο 47 Φώτο 48

Φώτο 49

Φώτο 50
 

Επόμενη σελίδα 6 >>>