Φωτογραφίες από τα παλιά (4)
 


Φώτο 32 - Γιάννης Κλιούδας, Γιαραμάνης Γ., Αλέκος Καρνιαγέλη, Λεφτέρης Χονδρός, Χρίστος Σερέτης,
Νίκος Παλεοπάνης, παιδιά Στρατής Χατζηβλάστης, Στέλιος Χατζηβλάστης  (1952)

Φώτο 31 - Γιαννακός Ευστράτιος (Αραπέλη)  

Φώτο 33 - Σπυρίδων Χωριατέλης σύζυγος Θελξίνοης Χατζηβλάστου, Γιώργος Χωριατέλης, Φυλησία Χατζηβλάστου σύζυγος Γεωργίου  Κωντσέλη (Μπαχτσαβάνη)    

Φώτο 34 - Απόστολος Πατακός, ? ,  ?

Φώτο 35

Φώτο 36

Φώτο 37

Φώτο 38

Φώτο 39

Φώτο 40

Επόμενη σελίδα 5 >>>