Φωτογραφίες από τα παλιά (22)
 

Φώτο 208

 

Φώτο 209 Φώτο 210
 

Φώτο 211 Ευστράτιος Γελαγότης (Αμασίας)

 

Φώτο 212 Φώτο 213
 
Φώτο 214
Φώτο 215

Επόμενη σελίδα 23 >>>