Φωτογραφίες από τα παλιά (21)
 

Φώτο 19Έλληνες από Αμερική για να ενταχθούν στον πόλεμο του 1912

Φώτο 200  Σαμαράδενες, Μαυραγάνενες, Χρυσομάλληδες (η μικρή είναι η Αγγέλα Χρυσομάλλη) 

Φώτο 201 

Φώτο 202

Φώτο 203  Νίκος Χρυσομάλλης Φώτο204 ?, Γιάννης Χατζηδουκάκης, Γιώργος Χρυσομάλλης

Φώτο 205

Φώτο 206

Φώτο 207
 

Επόμενη σελίδα 22 >>>