Φωτογραφίες από τα παλιά (19)
 

Φώτο 181

Φώτο 182

Φώτο 183

Φώτο 184


Φώτο 186
Ευγενία Χρυσομάλλη - Χατζηβλάστου, Ελένη Χρυσομάλη,
Πόπη Βαλασέλη, Ελπινίκη Σεβαστού, Λεμονιά Σεβαστού 

Φώτο 185

Φώτο 187

Φώτο 188

Φώτο 189

Φώτο 190
 
 

Επόμενη σελίδα 20 >>>