Φωτογραφίες από τα παλιά (18)
 


Φώτο 171 - Γεώρ. Αθανασής, Νικό.Δρακούλας, ?. Μαρδάς Φώτο 172

Φώτο 173

Φώτο 174

Φώτο 175

Φώτο 176

Φώτο 177

Φώτο 178

Φώτο 179

Φώτο 180
 
 
 

Επόμενη σελίδα 19 >>>