Φωτογραφίες από τα παλιά (17)
 

Φώτο 161- ΑΛΒΑΝΙΚΟ ΕΠΩΣ 1940
Γ. ΧΙΟΥ, Π. ΜΑΥΡΕΛΛΗΣ, ΕΥΣ. ΦΙΛΗΣ, Π. ΔΕΛΙΜΗΤΡΟΥ, Δ. ΑΛΕΤΡΑ, Β. ΚΟΝΤΣΑΣ, ΕΥΑ. ΣΑΡΡΗΣ,
Π. ΚΑΜΝΟΡΟΚΗΣ, Χ. ΒΑΛΙΟΝΤΗΣ, Μ ΣΤΡΑΒΟΥΛΕΛΛΗΣ, Π. ΖΓΟΥΡΝΙΟΣ, ΠΑΥ. ΒΑΕΡΛΗΣ, Γ. ΚΑΛΑΤΣΗΣ,
Γ. ΔΡΑΚΟΥΛΑΣ, Δ. ΧΟΝΔΡΟΣ, Ν. ΑΙΔΟΝΗΣ, ΛΕΟ. ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ, ΑΠΟ. ΔΡΑΚΟΥΛΑΣ, Η. ΠΑΥΛΙΟΓΛΟΥ, Σ. ΣΕΒΑΣΤΟΣ, Σ. ΠΑΡΕΛΗΣ, Α. ΑΛΕΞΙΟΥ, ΧΡ. ΠΑΥΛΙΔΗΣ, Κ. ΧΟΝΔΡΟΣ, Γ. ΚΟΝΤΣΕΛΗΣ, ΕΥΣ. ΚΑΜΝΟΡΟΚΗΣ,
ΚΩΝ. ΚΟΝΤΣΕΛΗΣ, Ν. ΚΥΡΙΑΖΗΣ, ΚΩΝ. ΑΛΒΑΝΟΣ.

Φώτο 162

Φώτο 163

Φώτο 164

Φώτο 165

Φώτο 166

Φώτο 167 Φώτο 168

Φώτο 169

Φώτο 170
 
 
 

Επόμενη σελίδα 18 >>>