Φωτογραφίες από τα παλιά (14)
 

Φώτο 131

Φώτο 132

Φώτο 133

Φώτο 134 Φώτο 135

Φώτο 136

Φώτο 137 Φώτο 138

Φώτο 139 - Πρωτομαγιά στον Αι` Θαράπη,  εγώ μπροστά στην μέση 

Φώτο 140
 
 

Επόμενη σελίδα 15 >>>